Gå direkt till innehåll
Klimatfrågan är en fråga om barns rättigheter!
Klimatfrågan är en fråga om barns rättigheter!

Pressmeddelande -

Barn drabbas hårdast av klimatkrisen – varför pratar vi inte om det?

I år fyller Barnfonden 30 år. Under jubileumskonferensen i Malmö den 1 december visas konkret hur barns rättigheter äventyras till följd av klimatförändringarna.
-
Vi måste inse att klimatfrågorna och barnrättsfrågorna hänger ihop. Barn är de som drabbas absolut hårdast av klimatkrisen och vi måste agera nu, säger Martina Hibell från Barnfonden.

Klimatet är en barnrättsfråga och ska behandlas som en sådan. Alla barn har rätt till liv, hälsa och utveckling, men också till friska ekosystem och en planet i balans. I dag står dessa rättigheter på spel.

- Den här förmiddagen angår oss alla. Vi kommer att lyfta perspektiv på klimatfrågan som sällan får ta plats, hur barn påverkas redan i dag på grund av klimatförändringarnas effekter och hur vi ser ett ökat våld mot barn till följd av detta, säger Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell.

Representanter från SMHI, SLU/Sveriges lantbruksuniversitet och WaterAid kommer att presentera olika tematiska områden såsom insekter, vatten och extremväder och hur de länkas till klimatförändringarna. Barnfonden ger sin bild av hur dessa fenomen har en direkt och indirekt inverkan på barns rättigheter.

Panel om varför barnperspektivet inte syns mer i mediernas klimatbevakning

Trots att klimatet är en barnrättsfråga lyfts detta perspektiv sällan. Varför medier inte har ett större fokus på barn och unga i sin klimatbevakning är frågan som konferensens mediepanel kommer att ta sig an. Medverkar gör:

Anna Careborg, chefredaktör Svenska Dagbladet
Jonas Kanje
, chefredaktör Sydsvenskan
Caroline Englund
, digital projektledare NWT Media 

Hållbarhetsexpert vill göra klimatfrågan lättare

Konferensens avslutningstalare, Mattias Goldmann, har kortats till Mäktigaste i Hållbarhetssverige och vill ge oss alla nya ingångar i klimatfrågan. 

- Klimatfrågan är den viktigaste frågan för framtida generationer! Därför är jag oerhört glad att Barnfonden har ett så starkt klimatfokus, och som klimatengagerad förälder vill jag hjälpa till att vässa våra verktyg så att vi vinner klimatkampen - för dagens och morgondagens barn! Min ingång är att det inte räcker med skuld, skam och försakelse - för att tillräckligt många ska göra tillräckligt mycket, måste det vara lätt, lönsamt och lustfyllt att hejda klimathotet, säger Mattias Goldmann. 

Barnfondens barnrättskonferens
Plats: Studio i Malmö och digitalt
När: 1 december kl. 8.30 - 12.00
Info och anmälan: www.barnfonden.se/konferens 
Om talarna: https://barnfonden.se/app/uplo... 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: Jag är trygg! – Jag är frisk! – Jag är glad! – Jag har en utbildning! – Jag har en röst! Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv. Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer världen över. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA. Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda. Vårt arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93
Charlotte Lundqvist

Charlotte Lundqvist

Presskontakt Kommunikatör 0760 – 16 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden