Gå direkt till innehåll
Klimatstress leder till mer våld mot barn

Pressmeddelande -

Klimatstress leder till mer våld mot barn

– Om vi inte kan få regeringar att tänka annorlunda kommer många fler barn att duka under för barnarbete, tvångsäktenskap och trafficking till följd av klimatförändringarna, säger Martina Hibell, generalsekreterare för Barnfonden. "Makthavare börjar långsamt inse behovet av att förbereda samhällen för klimatförändringarnas konsekvenser. Men betyder det att de också ökar sitt barnskyddsarbete kopplat till detta? Nej, inte utifrån vad vi ser. Klimatförändringarna ses som ett arbetsområde, medan barnskydd ses som ett annat. Det är först när en kris inträffar, som en massiv tyfon eller förödande översvämning, som dessa två arbetsområden möts.”

Barnfonden uppmanar regeringar att uppmärksamma även den typ av kriser som inte skapar rubriker, men som långsamt inskränker människors förmåga att försörja sig och leva i trygghet. De hävdar att dessa "osynliga katastrofer" sätter allt fler barn på gatorna eller i riskfyllda situationer. Organisationen ser att klimatanpassningsplaner görs för att stärka samhällen, men vill också se planer där detta är samordnat med barnskyddsarbetet.

Barnfondens svar har varit att uppmärksamma behovet av att sammanföra klimatåtgärder (FN:s hållbarhetsmål 13) med att stoppa våld mot barn (mål 16. 2). För makthavare, institutioner och organisationer som "skriver instruktionsboken" om strategier för att hantera våld mot barn, har Barnfonden just lanserat Strategier för att stoppa våld mot barn i ett föränderligt klimat: 4 åtgärder vi kan vidta nu för att hålla barn säkra i klimatdrabbade samhällen. Martina Hibell säger att strategierna för skydd av barn för närvarande undviker det faktum att klimatförändringarna ökar riskerna för våld mot barn. Baserat på otaliga vittnesmål och erfarenheter på plats av klimatförändringarnas konsekvenser, har Barnfonden utvecklat detta briefingdokument för att hjälpa det internationella utvecklingssamhället att vidta åtgärder för att skydda barn i ett föränderligt klimat.

Rekommendationerna i korthet:

  • Samla in mer data för att tydliggöra sambandet mellan klimatförändringarna och ökat våld mot barn.
  • Arbeta för att stärka försörjningsmöjligheter i ett föränderligt klimat behöver samordnas med arbete som tar itu med sociala normer, samtidigt som man utvecklar skolbaserade program som stärker kunskap om miljö och klimat och barns rättigheter.
  • Förstärk insatser som förebygger och svarar på katastrofer så att de inkludera risken för ökat våld mot barn, och främja förebyggande åtgärder.
  • Lyssna på, samarbeta mer och stötta barn och unga i arbetet för att hantera effekterna av ett föränderligt klimat.

En global kampanj har också lanserats i år där de uppmanar ungdomar att skicka meddelanden till ledare och makthavare och lyfta frågan genom att designa plakat. I sin kampanj #climateaffectschildren har organisationen tryckt upp 50 plakat som i år visas upp på en rad platser runt om i Sverige. Detta lockar också människor att skriva under namninsamlingen #ClimateOfChange.

Läs om klimatförändringarnas påverkan på våld mot barn här. 

För att diskutera denna fråga mer detaljerat, vänligen kontakta Martina Hibell (se kontaktuppgifter nedan).

Ämnen

Kategorier

Regioner


Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: Jag är trygg! – Jag är frisk! – Jag är glad! – Jag har en utbildning! – Jag har en röst! Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv. Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer världen över. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA. Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda. Vårt arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden