Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny generalsekreterare och ny ordförande för Barnfonden

I dag tillträder Martina Hibell som generalsekreterare och Yasemin Arhan Modéer som ordförande för Barnfonden. Båda intar sina nya roller med ett stort engagemang och en lång erfarenhet av globala utvecklingsfrågor.

– Jag är otroligt glad för att Yasemin och Martina gemensamt kommer att leda organisationens arbete för barns rättigheter framåt. Med Yasemin som ordförande har Barnfonden fått en ytterst kompetent, driven och engagerad entreprenör vid rodret. Att personligen fått ta del av Martinas kunskaper inom barnrättsområdet, programverksamhet och följa hennes utveckling som ledare har varit en ynnest. Båda är helt enkelt bästa valet, säger Thomas Rebermark, Barnfondens avgående styrelseordförande.


Barnfondens styrelseordförande, Yasemin Arhan Modéer. 

Yasemin Arhan Modéer och Martina Hibell kommer gemensamt att leda och utveckla Barnfondens globala arbete med fokus på barnets rätt till utbildning, till att ha en röst, till att vara frisk och till att bara trygg. Barnfonden tar sig också an de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna, som alltid drabbar barn hårdast och som leder till ökad otrygghet och risk att utsättas för våld.

–Thomas har varit en fantastiskt engagerad ordförande och vi kommer sakna honom. Vi kommer dock fortsätta dialogen i hans nya roll på WaterAid och ser fram emot vad nya samarbeten kan innebära framåt, säger Yasemin Arhan Modéer. 

Martina Hibell har arbetat med internationellt, barnfokuserat utvecklingsarbete på olika svenska organisationer sedan 2007, varav åtta år på Barnfonden. Hon drivs av att det är möjligt att skapa förändring även i miljöer där det kan verka omöjligt. Hon har lång erfarenhet av Barnfonden och den globala allians, ChildFund Alliance, organisationen är en del av. Som programchef har Martina Hibell drivit organisatoriska förändringar för ett starkare och bättre utvecklingsarbete.

Barnfondens generalsekreterare, Martina Hibell. 

Barnfondens nya styrelseordförande, Yasemin Arhan Modéer, har varit medlem i Barnfondens styrelse sedan 2015, närmast som vice ordförande. Under tio år arbetade hon på uppdrag av Sida och Stockholms Handelskammare med fokus på handel från låg- och medelinkomstländer. Sedan fem år driver Yasemin Arhan Modéer företaget Altitude Meetings i Malmö, som verkar för att vara en del av lösningen på FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att vara en brygga och katalysator mellan olika sektorer och människor skapar företaget möten där globala utmaningar kan tas an gemensamt.

– Att arbeta med Barnfonden innebär att arbeta med det viktigaste vi har – barnen och vår framtid, säger Yasemin Arhan Modéer.

– Det jag gillar är att Barnfonden tar ett större helhetsgrepp, som inkluderar alla faror som kan påverka barns säkerhet och liv – allt från utsatthet och trafficking till möjlighet till skolgång och miljöhot. Det är just helheten som vi måste se och jobba med för att nå riktiga resultat. Det blir enorma ringar på vattnet när vi arbetar med ett helhetsperspektiv.

Barnfondens styrelse är oavlönad och är organisationens högst styrande organ. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Barnfonden

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden