Gå direkt till innehåll
Ny rapport visar:  Klimatförändringen leder till ökat våld mot barn

Pressmeddelande -

Ny rapport visar: Klimatförändringen leder till ökat våld mot barn

De bär minst skuld för klimatförändringen, men drabbas allra värst. Barnfondens rapport ”Klimathotet mot barnen 2021” visar också på kanske oväntade samband mellan naturkatastrofer och ökat sexuellt våld, barnäktenskap och barnarbete.

”Det finns ett lika tydligt som skrämmande samband,” säger Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden.

Barnfonden presenterar i dag rapporten ”Klimathotet mot barnen 2021”. En rapport som samlar fakta om nuläget och ger en bild av de utsatta barnens framtid:

  • 503 miljoner barn lever i områden med extrem risk för översvämning
  • 34 miljoner barn lever på flykt 
  • Fördubblad risk för att behöva fly från katastrof sedan 1970
  • 74 % ökning av antalet naturkatastrofer (perioden 2000-2019 jämfört med 1980-1999)
  • 73 miljoner barn arbetar med yrken som betraktas som farliga

Den samlade bilden i Barnfondens rapport är dramatisk

Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden:
”Det är en alarmerande utveckling som vi ser allt fler forskare prognosticera med allt större exakthet. Det som dessutom komplicerar bilden är att barnen drabbas dubbelt upp. Dels är de mest utsatta vid en direkt naturkatastrof där de löper stor risk att dö eller skadas allvarligt, dels är de ofta de som får betala det högsta priset i de konsekvenser katastrofen sedan orsakar.”

”Det kanske inte alla tänker på är att en stor översvämning eller torka ofta ödelägger jordbruk och familjers ekonomier och de konsekvenser det sedan ger. Rapporter visar att det driver familjer till barnäktenskap för att minska familjens storlek. Många barn som kanske fick gå i skola, tvingas till barnarbete. Ungefär 152 miljoner barn beräknas arbeta i dag, av dom 73 miljoner i arbeten som betraktas som skadliga.”

Studier visar också att de mest utsatta av barnen är flickorna. Inte bara via barnäktenskap, utan även när familjer tvingas lämna sina hem då barnen blir mer utsatta för våld och trafficking.

”Av de 79,5 miljoner människor som var på flykt i slutet av 2019 var cirka 34 miljoner barn. Tyvärr pekar alla prognoser på att den siffran kommer att öka de kommande decennierna”, säger Hibell.

Ett översvämmat Stockholm

För att upplysa beslutsfattare och allmänheten i en bredare mening har Barnfonden sammanställt rapporten ”Klimathotet mot barnen 2021” och även gjort en kampanj där man låter centrala Stockholm översvämmas i olika visuella enheter.

”Det är så obegripligt svårt att förstå konsekvensen av att min hemstads centrum läggs under metervis med vatten. Det är en omskakande bild att se hur det skulle se ut om det hände även här. Vi hoppas att det här ska aktivera fler att agera för att värna de utsatta barnen. Att fler ska förstå sambanden. Och givetvis hoppas vi att fler ska bli månadsgivare via Barnfonden.se så att i får ännu bättre resurser att bygga mer motståndskraftiga samhällen i de drabbade länderna. Det är också viktigt att Sverige bibehåller vår nivå av bistånd och ser till att det klimatrelaterade utvecklingsarbetet har ett tydligt barnfokus”, säger Hibell.

Läs rapporten "Klimathotet mot barnen 2021"

Ämnen

Kategorier

Regioner


Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga:

Jag är trygg! – Jag är frisk! – Jag är glad! – Jag har en utbildning! – Jag har en röst!

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stödjer vi cirka 21 miljoner barn och familjer världen över. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda. Vårt arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö
Sweden