Gå direkt till innehåll
Barn i Kambodja
Barn i Kambodja

Pressmeddelande -

Svenska vardagshjältar hjälper barn över hela världen att överleva i pandemins kölvatten

Tillsammans inom ChildFund Alliance har Barnfonden varit med och samlat in mer än motsvarande 700 miljoner svenska kronor till insatser mot COVID-19. Pengarna går till insatser för att stoppa spridningen av sjukdomen, ge förnödenheter och kunskapshöjande insatser, samt förebygger våld mot barn i länder där våldet ökat i spåren av nedstängningen av samhällen. Nu när pandemin åter eskalerar behövs bidrag till dessa insatser från svenska vardagshjältar ännu mer. 

Eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig har ChildFund Alliance implementerat en ambitiös COVID-19 Response Plan för att hjälpa barn och deras familjer i mer än 60 länder, där nätverket bedriver verksamhet. ChildFund satsar nu nästan 80 miljoner USD (över 700 miljoner SEK) i åtgärder som når 5,6 miljoner barn i över 60 länder. Detta inkluderar 44 miljoner USD i nyinsamlade pengar och över 35 miljoner USD i fadderbidrag som omdirigeras för att möta krisens återverkningar för barnen.

Behovet kunde inte vara mer angeläget. Fram till den 15 december har det globalt rapporterats nästan 71 miljoner smittade och 1,6 miljoner dödsfall orsakade av COVID-19. Världsbanken uppskattar att pandemin kommer att driva så många som 115 miljoner ytterligare människor in i extrem fattigdom i år, och skolstängningar[1] påverkar hundratals miljoner barn.

I april 2020 uppskattades att hälften av världens befolkning var under ”lock down” för att förebygga och stoppa virusets spridning. För många av världens mest utsatta människor har den växande ekonomiska osäkerheten medfört en enorm påverkan på barnen, som drabbas mycket hårt i en nedstängning. Våldet mot barn har ökat, likaså barnäktenskap och människohandel. Utöver detta har nedstängningen av så många skolor, fått till följd att minst en tredjedel av världens skolbarn inte kunnat få tillgång till undervisning eller skolgång.[2]

– Tack vare våra generösa barnfaddrar och andra givare har vi möjlighet att vara med och underlätta och skapa lite bättre förutsättningar för miljoner barn och familjer världen över. Barnfadderskapets konstruktion, där faddern stödjer utvecklingsinsatser i hela området där barnet bor, har möjliggjort att vi snabbt kunnat ställa om till det globala nödläge som pandemin orsakat, säger Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden.

För att säkerställa att barn och deras familjers hälsa, utbildning och trygghet, har ChildFund Alliance tolv medlemsländer fokuserat på att förhindra att barn och deras familjer blir smittade av coronaviruset, säkerställa att de får den mat de behöver, skydda barnen från psykiskt och fysiskt våld, samt hjälpa barnen att få tillgång till en fortsatt utbildning.

– Eftersom många länder fortsätter att uppleva en topp i antalet COVID-19-fall blir det desto viktigare att nå dem som lider av de betydande ekonomiska svårigheter som denna pandemi har utlöst", säger ChildFund Alliance Generalsekreterare Meg Gardinier. "Skadorna från pandemin kommer att vara långvariga om vi inte vidtar aggressiva åtgärder för att stoppa spridningen av viruset och mildra dess negativa effekter på barn.

Exempel på konkreta åtgärder som ChildFund Alliance vidtagit är installation av handtvättställ i byarna; utbildat samhällen om symtom, infört hygienåtgärder och skapat platser för testning och behandling. Väsentligheter så som tvål, handskar och ansiktsskydd samt skapat barnvänliga utrymmen har distribuerats. För att säkerställa att barn får mat och annat som de behöver, delar ChildFund Alliance ut kontanta medel till familjer i nöd. Där det är möjligt distribueras även mat och grundläggande hushållsartiklar direkt, samtidigt som smittskyddsåtgärder för COVID-19 åtföljs.

Med 80 års erfarenhet och verksamhet i mer än 70 länder är ChildFund Alliance väl rustat för att skapa en meningsfull skillnad i livet för världens mest utsatta barn, under och efter denna pandemi. Läs mer eller ladda ner planen från vår hemsida (ChildFund’s online COVID-19 emergency response site.)


För ytterligare information kontakta:

Mikael Sallander Hellman
Insamlings- och Marknadschef
0706-99 44 94
Mikael.sallander.hellman@barnfonden.se

Helen Iwefors Häggblom
Presskontakt Barnfonden
0708 – 72 19 90
Helen.iwefors-haggblom@barnfonden.se

Källor; 

[1] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[2] https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-least-third-worlds-schoolchildren-unable-access-remote-learning-during

Ämnen


Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Kontakter

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikations- och kampanjansvarig + 46 (0)76 016 80 93
Charlotte Lundqvist

Charlotte Lundqvist

Presskontakt Kommunikatör 0760 – 16 80 93

Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation baserad i Malmö som arbetar för barns rättigheter och trygghet i utsatta områden som är hårt drabbade eller riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna bidrar till torka och översvämningar, vilket direkt påverkar barns möjlighet till att gå i skolan, hälsa, försörjningsmöjligheter och trygghet.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: -Jag är trygg, -Jag är frisk, -Jag är glad, -Jag har en utbildning, -Jag har en röst.

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt med att skapa motståndskraft, innovativa lösningar och att förbättra förutsättningarna för alla barns rätt till trygghet, utbildning, god hälsa och ett liv fritt från våld.

Barnfonden

Box 4100
203 12 Malmö
Sweden