Gå direkt till innehåll
Undersökning från Barnfonden: Klimathotet oroar världens barn

Pressmeddelande -

Undersökning från Barnfonden: Klimathotet oroar världens barn

Föroreningar och naturkatastrofer är de miljöproblem som bekymrar barn mest. Det visar en årlig undersökning som Barnfonden står bakom. Nästan hälften av de afrikanska barnen som deltar i undersökningen har egen erfarenhet av vad torka innebär och en tredjedel av dem har också upplevt översvämningar.

6 200 barn från 36 utvecklingsländer och 11 rika länder, bland annat Sverige, deltar i undersökningen, som Barnfonden genomför årligen tillsammans med nätverket ChildFund Alliance. Rapporten offentliggörs i samband med att ledare från hela världen samlas till klimatmöte i Doha i Qatar. Barnen i undersökningen är mellan 10 och 12 år och tillhör den generation som kommer att växa upp med klimatförändringarna.

En tredjedel av de svenska barnen tycker att föroreningar är det största miljöhotet, medan barn i Afrika och Asien främst bekymrar sig över naturkatastrofer.

– I Afrika och Asien är översvämningar och torka en realitet för många barn vilket märks i deras svar. Barnen där lever med effekterna av att klimatet förändras. I Sverige är vi medvetna är hur föroreningar påverkar miljön och barnen får lära sig i skolan om abstrakta begrepp som föroreningar och global uppvärmning, säger Carolina Ehrnrooth, Barnfondens generalsekreterare.

Av de svenska barnen uppgav 12 procent klimatförändringar och den globala uppvärmningen som det största miljöhotet, motsvarande siffra för barn i utvecklingsländer är endast 2 procent.

Svaren visar också att barnen är engagerade i sin närmiljö. På frågan ”Vad skulle du göra för att förändra miljön där du bor” svarar en fjärdedel av barnen i utvecklingsländerna (26 procent av barnen i Afrika och 36 procent av barnen i Asien) att de skulle plantera träd och bygga lekplatser, medan de svenska barnen vill stoppa nedskräpningen.

– Barnens svar visar att de bryr sig om sin omgivning och att de är medvetna om att förbättringar kan behövas, oavsett var de bor. Det unika med den här rapporten är att den fångar upp röster från barn som sällan får komma till tals, avslutar Carolina Ehrnrooth.

Bifogat kan du läsa hela rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Schön, insamlingschef

Mejl: cecilia.schon@barnfonden.se

Telefon: 040-25 85 96, 0707-17 33 60

Om Barnfonden
Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Arbetet stöds av

26 000 faddrar och insamlingen uppgick 2011 till 79 Mkr. Barnfonden finns i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.

Om ChildFund Alliance
ChildFund Alliance är ett närverk som betstår av tolv organisationer, som tillsammans arbetar för att skapa en långsiktig och meningsfull förändring för barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. Tillsamman når organisationerna i ChildFund Alliance mer än 15 miljoner barn och familjer i 58 länder. 


Ämnen

Taggar


Barnfonden

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Presskontakt

Helen Iwefors Häggblom

Helen Iwefors Häggblom

Presskontakt Presskontakt Barnfonden PR och medierelationer +46 708 - 72 19 90
Lovisa Demirci

Lovisa Demirci

Presskontakt Kommunikationsansvarig - föräldraledig 0703 48 85 50

Relaterat material