Pressmeddelande -

Barnolycksfallen ökar i samband med ökat antal studsmattor

Antalet barnolyckor relaterade till studsmattor i svenska trädgårdar är ett växande problem. Den senaste statistiken från Barnolycksfallsfonden visar att 29 procent av de studsmatterelaterade skadorna bland barn som sökte vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2007 var armskador. 13 procent var fotskador och 8 procent nackskador. Trots detta forskas det mycket lite på området.

Många skador sker när barn hoppar flera samtidigt eller när någon ska kliva av studsmattan. Det beror på att kroppen inte är inställd på ett stumt underlag när barnet landar.

- Studsmattor är inte farliga för barn, men som förälder bör man tänka på säkerheten. Det bästa skyddet man kan ge sina barn är att lära dem hur man hoppar säkert. Och använda skyddsnät, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Allvarliga barnolyckor är inte ett prioriterat forskningsområde trots att det är något som alla barn riskerar att råka ut för. Barnolycksfallsfonden vill ändra på det, genom stöd till forskning och informationsspridning kring olycksförebyggande åtgärder, i nära samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Genom att sprida kunskap om hur barnolyckor kan förebyggas hoppas man kunna minska antalet barnolyckor.

Tips från Barnolycksfallsfonden
- Kom överens med dina barn om vilka regler som ska gälla för deras studsmattehoppande från början.
- Mindre barn, under sex år, ska alltid hoppa ensamma på en studsmatta. Barn har inte en fullt utvecklad balans förrän i skolåldern.
- För större barn gäller max två samtidigt. Tänk på att om de inte är jämnstora, finns det risk att det mindre barnet flyger av.
- Använd skyddsnät.
- En vuxen bör alltid hålla vakt.
- Risken att man flyger av minskar om man väljer en stor trampolin istället för en liten.
- Kliv alltid lugnt av mattan, många olyckor sker när man hoppar av studsmattan.
- Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal.
- Hoppa inte tillsammans med dina barn om du är alkoholpåverkad.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malou Sjörin, presschef. Telefon: 070-168 20 32

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • astrid lindgrens barnsjukhus
  • barnolycksfall
  • barnolycksfallsfonden
  • studsmattor
  • nackskada
  • fotskada
  • trygg-hansa
  • fond
  • forskning

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig.

Kontakter

Johan Eriksson

Presskontakt 0752432457