Gå direkt till innehåll
Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november

Nyhet -

Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november

Den 20 november 2017 – på dagen 28 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling – lanserar Barnombudsmannen uppdraget Barnrätt i praktiken genom ett seminarium i Stockholm.

Barnrätt i praktiken är ett projekt som ska stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter, ett uppdrag vi fått av regeringen. Läs mer om regeringsuppdraget på länken nedan. För att ytterligare stärka ställningen och implementeringen av barnets rättigheter, arbetar regeringen med att göra barnkonventionen till svensk lag från den 1 januari 2020.

Seminariets upplägg

Seminariet ska utgöra startskottet för ett gemensamt kunskapslyft där vi tillsammans hjälps åt att säkra barnkonventionens efterlevnad och tar barnets rättigheter på allvar. Vi vänder oss i första hand till dig som är förtroendevald eller tjänsteman inom kommun, landsting eller region. Seminariet äger rum i 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Program:

09.30 Dörrarna öppnas. Frukostmacka med kaffe och te.

10.00 Hanna Gerdes, dagens moderator, hälsar välkommen och berättar om dagen.

10.10 Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér: Barnrätt i praktiken – vad ser regeringen för utmaningar och möjligheter?

10.20 Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman: Hur efterlevs barns rättigheter i Sverige idag?

10.30 Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen: Så tar vi oss an regeringsuppdraget. Vad framkom i kartläggningen? Hur går vi vidare?

10.40 Inspiration om hur man har arbetat strategiskt med barns rättigheter i Simrishamns kommun och Landstinget i Värmland, inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i Norge.

11.30 Paneldiskussion med alla presentatörer.

Delta från din dator

Du som inte är på plats på seminariet kan följa det direkt här på vår webbplats. Webbsändingen sker mellan kl 10.00 och 12.00. Du kommer även att kunna vara med och ställa frågor till de medverkande och interagera via Mentimeter.

Anmäl dig till seminariet senast 17 november klockan 15.00

Anmäl dig genom att mejla info@barnombudsmannen.se. Ange följande uppgifter:

  • Namn
  • Arbetsplats
  • Befattning
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Kontakter

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm