Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Yrkesverksamma utbildas om barnrätt och ungdomsperspektiv

Kommunanställda i Göteborgsområdet som arbetar med barn och ungdomar ska lära sig mer om barns rättigheter och om vikten av att ha ett ungdomsperspektiv. 

Den 20 november genomför Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en heldagsutbildning i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Syftet är att öka kunskapen om barns och ungdomars rättigheter och att erbjuda verktyg för att ta reda på hur barn och unga ser på sin livssituation, vilket kan vara viktigt bland annat i samband med politiska beslut.

Barnombudsmannen presenterar Unga Direkt, en metod för att lyssna till barn. Unga Direkt utgår från att barn är experter på sin egen situation och utifrån den kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

MUCF presenterar sin ungdomsenkät Lupp som använts av kommuner och regioner över hela landet sedan 2003. Många kommuner använder Lupp regelbundet för att kunna följa hur ungdomars villkor förändras och hur nöjda de är med skola, fritid och annat i sina liv.

Lupp och Unga Direkt kan användas tillsammans. Barnombudsmannens metod kan vara lämplig om det finns behov av fördjupning på något område som behandlas i Lupp-enkäten.

Mer information: www.mucf.se/lupp och www.barnombudsmannen.se/unga-direkt

Presskontakt:
Lennart Nylund, kommunikatör MUCF 08-566 219 34
Malin Engstedt, kommunikatör MUCF 0709-14 69 69
Catherine Johnsson, pressansvarig Barnombudsmannen 08-692 29 64

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm