Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anna Karin Hildingson Boqvist ny vikarierande barnombudsman

Den 1 januari 2018 tillträder Anna Karin Hildingson Boqvist som ny vikarierande barnombudsman.
– Det känns spännande och väldigt roligt. Jag känner mig också ödmjuk inför den viktiga uppgiften att bli Sveriges barnombudsman under en period, säger hon.

Anna Karin Hildingson Boqvist har arbetat på myndigheten i drygt 15 år, de senaste åren som chef för juridik- och utredningsenheten. Som barnombudsman ska hon arbeta för att stärka barns rättigheter.

- Det viktigaste är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Det innebär att vi lyssnar på barn och unga och för fram deras erfarenheter och kunskap till dem som varje dag fattar beslut som rör barn. Vi måste också i ännu större utsträckning ge kunskap, verktyg och stöd för att beslut som fattas ska tillgodose barns rättigheter och vara i enlighet med barnkonventionen, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Det gör Barnombudsmannen bland annat genom Barnrätt i praktiken, där myndigheten driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter. Regeringen har nyligen beslutat att fler myndigheter ska omfattas av kunskapslyftet.

Mycket mer väntar under 2018:

- I januari släpper vi en rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande extremism. I mars kommer en granskning av jämlika uppväxtvillkor och under våren lanserar vi en webbplats med skolmaterial om barnkonventionen, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm