Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn som upplever våld bör betraktas som målsägande

Ett barn som bevittnar våld mellan två närstående vuxna i hemmet bör betraktas som brottsoffer enligt brottsbalken. Det framför barnombudsman Lena Nyberg i en skrivelse till regeringen. En lagändring behövs för att ge barn som upplever våld i hemmet straffrättslig ställning som brottsoffer. - Vi anser att barn som upplever våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut i straffrättslig mening. Att leva i en familj där en närstående vuxen misshandlas kan vara minst lika svårt som att själv utsättas för misshandel, säger barnombudsman Lena Nyberg. I höstas trädde nya regler i kraft som innebär att barn som ser eller hör när en närstående vuxen blir slagen inom familjen betraktas som brottsoffer genom att de kan få brottsskadeersättning. Socialnämnderna bör också erbjuda barnen stöd och hjälp. - Men brottet anses fortfarande bara ha begåtts mot den vuxne. Barnet kan inte polisanmäla att brottet begåtts mot barnet självt eftersom våldet inte anses ha riktats mot barnet. Vi anser att barnet ska betraktas som målsägande enligt rättegångsbalken, säger Lena Nyberg. Barnet har som målsägande rätt till en särskild företrädare vid en förundersökning och rättegång. Det skulle också innebära att barnet kan förhöras i ett mål även om vårdnadshavaren motsätter sig detta. Kommittén mot barnmisshandel uppskattade i början av 2000-talet att ungefär tio procent av alla barn någon gång hade upplevt våld i hemmet och att cirka hälften av dessa hade upplevt det ofta. - Det är inte ovanligt att en vuxen lever kvar i en våldsam relation. Ett barn är beroende av vad en förälder gör eller väljer att inte göra, säger Lena Nyberg. Barn är ofta lojala med sina föräldrar. Om lagen skärps kan detta dämpa den lojalitetskonflikt som barnet annars kan hamna i. - Skulden för våldet behöver tydligare läggas på den som utövar våldet. Det är viktigt att samhället ger tydliga signaler om vad som är rätt och fel. Därmed kan barnet få en känsla av upprättelse. Det kan också vara betydelsefullt för barnets rehabilitering att skulden läggs på våldsutövaren, säger Lena Nyberg. Läs skrivelsen på http://www.bo.se Lena Nyberg kan nås via Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53. Barnombudsmannen Ulla Tillgren, pressansvarig Telefon: 08-692 29 53 Mobil: 070-212 29 53 Fax: 08-654 62 77 Box 22106, 104 22 Stockholm Besök: Norr Mälarstrand 6 http://www.bo.se

Ämnen

Regioner


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm