Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Våld mot barn och barnrättslagen i fokus i Almedalen

Barnrättstorget 2018 bjuder på ett fullspäckat schema med seminarier om barns rättigheter. Två av alla viktiga ämnen som står i fokus i år är våld mot barn och våldsbejakande extremism.

För åttonde året i rad arrangerar Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Barnrättstorget – en mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen.

Ett av ämnena som Barnombudsmannen lyfter i år är våld mot barn. Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Under Almedalsveckan presenterar Barnombudsmannen tillsammans med Barnafrid ett gemensamt förslag.

Ett annat ämne som står i fokus är barns erfarenheter av våldsbejakande extremism. Barnombudsmannen lanserar nu en ny rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande höger-, vänster- och islamistisk extremism.

Det glädjande beskedet att riksdagen röstat för att barnkonventionen blir lag kommer också att diskuteras. Barnombudsmannen håller flera seminarier - kopplat till vårt kunskapslyft Barnrätt i praktiken - om hur kommuner, landsting, regioner och myndigheter kan arbeta för att leva upp till barnkonventionen.

För andra året i rad arrangeras också Lilla Almedalen där unga väljare från olika ungdomsorganisationer får ställa sina frågor direkt till politikerna. Syftet är att låta unga komma till tals – en rättighet enligt barnkonventionen.

Förra året slog Barnrättstorget rekord med drygt 2250 besökare och 68 olika programpunkter. Hjälp oss att bli ännu fler i år!

Information om Barnrättstorget

Aktiviteter

Seminarier, samtal och debatter som handlar om barns rättigheter ur olika perspektiv.

Tid och plats

Gotlands Konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby. Programpunkterna hålls i vår seminarielokal inne i Gotlands Konstmuseum och på gården utanför. Från måndag 2 juli 8:00 till torsdag 5 juli 15:40.

Om invigningen

Barnrättstorget 2018 invigs på måndagen den 2 juli klockan 8:00. Bland annat kommer Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet att prata om Almedalen och barnrättspolitiken. I Lilla Almedalen special berättar sedan representanter från ett antal ungdomsorganisationer vilka frågor de anser vara de viktigaste inför valet i höst. Ett panelsamtal hålls också om de viktigaste barnrättsfrågorna i valet.

Ur programmet 

Måndag 2 juli 10:20-11.00 Barn i utsatta kommuner och förorter

Måndag 2 juli 11:05-11:25 Alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Har alla barn i Sverige samma förutsättningar?

Måndag 2 juli 12:40-13:20 Barnrättighetsbaserat arbetssätt i kommunen

Måndag 2 juli 15:00-15:40 Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. 

Måndag 2 juli 15:45-16:05 Barn och unga som lever med våld hemma, i skolan och i samhället – hur tar vi ett samlat grepp? 

Tisdag 3 juli 08:45-09:05 Barnkonventionen som lag – vägen framåt.    Om barnrättslagen. 

Tisdag 3 juli 15:00-15:40 Att göra barnrätt till praktik

Torsdag 5 juli 09:10-09:50 Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att involveras i våldsbejakande extremism

Torsdag 5 juli 11:05-11:25 Hos vem ligger ansvaret för att barn inte ska rekryterats till våldsbejakande extremism?

För mer information om programmet på Barnrättstorget, gå in på Almedalsguiden och sök på Barnrättstorget eller Barnombudsmannen.

Följ oss i Almedalen på twitter via @Barnombudsman och @Barntorg

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Presskontakt

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm