Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnombudsmannen vill ha tidigare upptäckt, bättre stöd och snabbare rättsprocess för barn som upplevt våld i nära relationer

”Jag har levt i misshandel i 15 år. Soc har kommit och gått hela tiden men det har aldrig blivit något av det.”

Det säger Rebecka. En av 34 barn och unga som medverkat i Barnombudsmannens arbete om barn som upplevt våld och övergrepp i nära relationer.

Den senaste nationella kartläggningen av våld i hemmet visar att drygt 13 procent av eleverna i 15-16 årsåldern har blivit slagna av en förälder eller någon annan vuxen.

Barnombudsmannen har de senaste åren lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. Många har uttryckt en stor besvikelse över att samhället reagerat så sent.

– Det var först när jag började skära mig, eller när jag ställde till bråk själv som det hände något. Ändå signalerade jag tydligt i många år! Varför hörde ingen mig? Det undrar många av de barn och unga vi har mött, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnen och ungdomarna har berättat hur de tycker att samhällets stöd har fungerat, och hjälpt oss att identifiera viktiga brister i hur Sverige lever upp till de krav som FN:s konvention om barnets rättigheter ställer.

Några av dem har också fått föra fram sina råd till ansvariga makthavare: barnminister Maria Larsson, utbildningsminister Jan Björklund, justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund.

– Om samhällets stöd för barn och unga som upplevt våld i nära relationer ska förbättras krävs att beslutsfattarna lyssnar på barns erfarenheter och tar de utmaningar barnen beskriver på största allvar, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har tre förslag på förändringar i lagstiftningen för att barn och unga som upplever våld och övergrepp i nära relationer ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det handlar om tidigare upptäckt, bättre stöd och snabbare rättsprocess:

Reformera socialtjänstens arbete för barns skydd och inrätta barntjänsten i kommunerna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Trots det upplevs den som frånvarande, passiv och tandlös.

Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn. Våld och övergrepp kan pågå i många år utan att omvärlden ingriper. Barnen har försökt signalera, men de vuxna har inte sett.

Lagstifta om tidsgräns för barnförhör. En av de viktigaste rättigheterna för barn som är brottsoffer är att komma till tals. Men runt 40 procent av landets åklagarkammare håller inte alltid den tidsfrist på två veckor för det första förhöret som idag rekommenderas.

Idag lämnar Barnombudsmannen över sin årsrapport till regeringen. Allt material finns tillgängligt på vår webbplats.

Presskontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen
08-692 29 64.

 

Ämnen

Taggar


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.


Presskontakt

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60