Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Barns kunskap om sina rättigheter har ökat – skolan viktigaste faktorn

Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan. Skolan är den i särklass största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning.

2008 gjorde Barnombudsmannen en undersökning om huruvida barn kände till barnkonventionen och om de i så fall visste vad den innebar. I år, ett decennium senare, har en jämförande undersökning gjorts. Den visar att barn idag har ett bättre omfång om ämnet. Frågorna har i båda undersökningarna ställts till barn i årskurs 5 och 8.

Skolan helt avgörande för inlärning och djupare kunskap

Det är nästan tre gånger så vanligt att barn får information om sina rättigheter av lärare än av sina föräldrar. Bland de barn som hade, eller kanske hade, hört talas om barnkonventionen hade 70 procent av dem fått informationen av sina lärare, en betydligt högre procent än de som hade fått lära sig av den näst vanligaste informationskällan, vilket var föräldrarna. Endast 25 procent av barnen hade lärt sig av sina föräldrar.

Lärarna är ännu viktigare när det kommer till att förmedla en djupare kunskap om barnkonventionen. Idag har åtta av tio barn som vet vad barnkonventionen handlar om fått den informationen från sina lärare. Bland barn som hört talas om barnkonventionen men inte vet vad den innehåller har knappt hälften fått höra talas om den via sina lärare.

– Det är roligt att se en sån positiv utveckling av hur mycket barn känner till sina rättigheter. Statistiken visar tydligt att det är lärarna som är nyckelpersonerna bakom det. Vi hoppas att Barnombudsmannens webbstöd Mina Rättigheter ska underlätta undervisningen om barns rättigheter i alla ämnen, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Fler barn känner till barnkonventionen i dag

2008 hade många barn en begränsad vetskap om sina rättigheter. Var femte barn kunde med säkerhet säga att de kände till barnkonventionen, och en liknande andel hade kanske hört talas om den. Av dessa två grupper hade 17 procent en djupare kunskap och visste med säkerhet vad den handlade om. Mer än hälften av alla barnen hade inte, eller visste inte om de hade, hört talas om konventionen.

Idag är läget klart förbättrat. Nästan vartannat barn känner till barnkonventionen. Ytterligare en sjättedel har kanske hört om den. 42 procent av dessa två grupper har en djupare kunskap och vet med säkerhet vad konventionen handlar om. Fortfarande känner en betydande andel av barnen inte till barnkonventionen. Två femtedelar har inte hört talas om den, eller vet inte om de hört talas om den.

Mina Rättigheter hjälper att lära ut om barnkonventionen

Det finns brister i information om barns rättigheter riktade till barn. Även barn som känner till innehållet i barnkonventionen saknar kunskap om var de kan hitta mer information. Barnombudsmannens webbplats Mina Rättigheter försöker åtgärda denna brist. På grund av skolans betydelse för barnens kunskap är webbplatsen därför anpassad för att användas i skolan. Den är fylld med färdiga lektioner och inspiration för pedagoger och har material för barn i flera åldersgrupper.

Ämnen

Kategorier


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm