Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lena Nyberg till Kalmar

Barnombudsman Lena Nyberg kommer till Kalmar torsdagen den 9 september. Hon är inbjuden av Länsstyrelsen för att föreläsa om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och om hur Barnombudsmannen arbetar. För bokning av intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ann Engblom 08-692 29 61, ann.engblom@bo.se

Ämnen

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm