Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Offentlig verksamhet skuldsätter barn

Idag presenterar Datainspektionen en rapport om skuldsatta barn. Nästan 80 000 betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsbolag gäller skulder som uppkom när gäldenären var underårig. Drygt hälften kommer från skulder till offentlig verksamhet. Nu tar Barnombudsmannen till sina rättsliga befogenheter och kallar in offentliga huvudmän till överläggning.

- Det är en mycket allvarlig situation när barn får betalningsanmärkningar, inte minst när deras vårdnadshavare i själva verket är ansvariga, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Skulderna till offentlig verksamhet härrör bland annat från när barnet uteblivit från en tid hos till exempel läkare eller tandläkare. Men enligt föräldrabalken är vårdnadshavarna skyldiga att vårda sina barn och möta deras behov. Detsamma sägs i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

- I praktiken innebär det att det är föräldrarna som ansvarar för betalningen, oavsett om barnet kommer på den inbokade tiden eller inte, säger Fredrik Malmberg.

- Barnen ska befrias från skulderna, anser Fredrik Malmberg. Inget annat är rimligt.

Barnombudsmannen har rättsliga befogenheter, vilket, enligt § 5 Lag om Barnombudsman, innebär att förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting, på Barnombudsmannens uppmaning, ska lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att, på Barnombudsmannens uppmaning, komma till överläggningar hos myndigheten.

- Vi kommer nu kalla till oss offentliga huvudmän för att driva på en förändring. Målet är självklart att kommuner och landsting inte ska skuldsätta barn och att de barn som redan är skuldsatta ska lösas från skulderna, säger Fredrik Malmberg.

Läs Datainspektionens pressmeddelande och rapport här: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/80-000-svenska-barn-ar-skuldsatta/

Läs Barnombudsmannens remissvar på betänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (2004:112): http://www.bo.se/Remissvar.aspx?pageid=4857

Läs skrivelse om barns skulder till intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=7126

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg, kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt, tel. 070-437 87 64.

Ämnen


Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakter

Anna Engstrand

Presskontakt Press- och opinionsansvarig 08 692 29 60

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm