Gå direkt till innehåll
BARNPLANTORNAS NYHETSBREV 2020

Blogginlägg -

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV 2020

Förbjudna samtalsämnen – lyft dem och ta riskerna!

Barnplantorna är naturligtvis glada över den delframgång som uppnåtts genom att Sahlgrenska Universitetssjukhusets ÖNH/CI-enhet strax före årsskiftet erhöll 5 miljoner till uppgraderingar
under 2020. En skara cochleaimplantat (CI)-användare blir överlyckliga. Tyvärr kvarstår bristen på kontinuiteten och framförhållningen inom CI-vården när inte finansiella medel erhålls regelbundet för att täcka sjukvårdens kostnader för CI-verksamheten.

Barnplantorna fortsätter att lyfta i samhället så kallade förbjudna samtalsämnen (inom döv/hörselområdet) för att driva utvecklingen framåt. Vi är väl införstådda med ”riskerna”.

Detta och mycket mer kan du läsa i årets första Nyhetsbrev från Barnplantorna. Det handlar t.ex. om huruvida vi alla vågar diskutera prioriteringar i vården. En flexiblare sjukvård skulle bl.a. vara tryggare för de som har cochleaimplantat. Vad krävs, enligt Barnplantorna. Det handlar om bl.a.

  1. Nationella upphandlingar av cochleaimplantat
  2. Upphandlingar av cochleaimplantat inkluderande två processorsbyten
  3. Inköp av processorer medelst ett avbetalningsförfarande till leverantören. Det skulle visa på kontinuitet i CI-klinikernas årliga ekonomi för redovisning till sjukhusen
  4. Sjukhusen långtids-leasar processorer av leverantörerna
  5. Privatleasing av processorer hos leverantörerna. Kräver godkännande av sjukvården.

Europeiskt perspektiv

När vi diskuterar svensk sjukvård ska vi blicka ut i Europa för större perspektiv. Det gör vi vid redovisning av uppgraderingsintervall till nya CI-processorer i en rad länder i Europa. Sverige tycks vara sämst i Europa!

Läs mer i BARNPLANTORNAS Nyhetsbrev januari 2020

Stöd oss och var med och påverka du också för en sjukvårdsbehandling i klass med övriga Europa för de som HÖR och vill HÖRA TILL med cochleaimplantat.

Bli medlem/stödmedlem online-registrering här

BARNPLANTORNA

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige