Gå direkt till innehåll
BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 7 november 2019

Blogginlägg -

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 7 november 2019

Polarisering och faktaresistens hinder för barns utveckling

2018 – året när en fraktion av Deafhoodrörelsen vädrade sina världsfrånvända åsikter om CI på barn. Ett stort antal personer sympatiserar med Deafhoodrörelsen och menar att de inte är
negativa till CI på barn men positiva till teckenspråk. Vad är då problemet? Läs mer om detta i Nyhetsbrevet om du är prenumerant!

VILKA BARN RISKERAR ATT BLI "SPRÅKDEPRIVERADE"

Det är inte tidigt CI-opererade barn som riskerar att bli det som idag tydligen benämns ”språkdepriverade”. De berövas inte ett språk utan får möjligheter att lära sig både familjens modersmål samt flera andra talade språk som (för barn i Sverige) kan vara engelska, spanska m.fl. språk. Det är numera allmängiltigt bland Barnplantornas medlemmar. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet om du är prenumerant!

THIRTY MILLION WORDS PROJECT

Vi vet att ordförrådets betydelse för språkutveckling och läsning är stor. Vi vet också (eller vet vi!) att alla föräldrar kan bli goda kommunikatörer till sina barn. Ett stort ordförråd (7 000-10 000 ord) vid skolstart är viktigt. Alla har ett ansvar i ett se till att barnen når dit. Ingen ska lämnas utanför på grund av förutfattade meningar, dogmatiska synsätt eller för låga förväntningar på barn.
I Thirty Million Words Project vägleds och peppas föräldrar.. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet om du är prenumerant!

LÄS, LÄS, LÄS...

Som föräldrar påverkar man sina barns skolresultat, både positivt och negativt. Ett av de mest effektiva sätten att påverka positivt är att läsa, både själv och för barnen. Föräldrars attityd
till läsning påverkar barnen mycket, så har man en positiv attityd till läsning och inlärning kommer barnen automatiskt att bli nyfikna, få läslust och läsa mycket. Det finns tydliga samband
mellan attityd till läsning och läsprovsresultat. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet om du är prenumerant!

POLARISERING I SKOLAN - LAB-METODEN

Under höstlovs-veckan hettade det till i sociala medier i frågor rörande skolan. Det har länge handlat om den s.k. lågaffektiva metoden (LAB) i skolan och förespråkare och motståndare till detta. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet om du är prenumerant!

På fyra fullspäckade sidor läser du som prenumerant Barnplantornas Nyhetsbrev, som alltid avslutas med ett visdomsord. Prenumerant blir du via info@barnplantorna.se. 

VISDOMSORD

Biology gives you a brain. Life turns it into a mind.

BARNPLANTORNA

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige