Gå direkt till innehåll
BARNPLANTORNAS NYHETSBREV maj 2021

Blogginlägg -

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV maj 2021

Tystnadskulturen kompakt på bekostnad av barnen!

Under över 25 år har Barnplantorna bedrivit informationsarbete utifrån klinisk beprövad erfarenhet och evidens. Vi har engagerat följt en spännande utveckling inom hörselområdet under en fas när cochleaimplantat introducerades. Efter det har inget längre varit sig likt. Förändringens vindar blåser men utvecklingen tycks gå alltför sakta framåt.

I Barnplantornas senaste Nyhetsbrev kan du läsa mer om hur förändring bemöts.

Vissa fortsätter envist att hävda, att barn med hörselnedsättning och/eller dövhet är en målgrupp vars behov över tid har haft stora enhetliga likheter dvs alla har behov av teckenspråk, en del lär sig att tala men har ändå behov av teckenspråk. De tycks vägra se att indelningen ”döva och hörselskadade” inte längre är adekvat för att beskriva gruppen (grupperna). 

Om någon säger något annat görs numera omedelbart valet att bemöta det med tystnad. Om man blundar tillräckligt länge inför klinisk beprövad erfarenhet och att de flesta barn med diagnosen dövhet eller hörselnedsättning idag har en utvecklingsbar hörselfunktion kanske ny kunskap försvinner, eller tänker man vad skönt om allt var "som vanligt".

Utvecklingen kan inte hejdas

Dock kan utvecklingen inte hejdas, men försinkas på bekostnad av barnen. Utvecklingen beskrivs övertydligt av Jane Madell i USA, erkänd audiolog och expert

"in this day and age, hearing aids, cochlear implants and remote microphone technology can provide brain access to the entire speech spectrum to infants and children with even the most profound hearing losses as long as they have an intact cochlea. There is no degree of hearing loss that prohibits brain access to sound if cochlear implants are available. Degree of hearing loss as a limiting factor is now an ”old” acoustic conversation. That is, when one uses the word ”deaf” the implication is that a person´s brain has no access to sounds."

Mer om detta barns språkutveckling, aningslösa myndigheter och statlig diskriminering av skolformer läser du i

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV maj 2021 (klicka på länken)

BARNPLANTORNA

Ämnen

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Lilla Bommen 1, vån. 12
411 04 GÖTEBORG