Gå direkt till innehåll
Barnvaccinationsprogrammet fungerar bra trots pandemin

Blogginlägg -

Barnvaccinationsprogrammet fungerar bra trots pandemin

Vaccinering av barn har hög prioritet

Folkhälsomyndigheten rapporterar att det svenska barnvaccinationsprogrammet har fortsatt att fungera bra även under den pågående pandemin. Det är synnerligen viktigt.

Varför följer Barnplantorna detta? Jo, väldokumenterade komplikationer i samband med mässlingen, hemofilus influenzae samt invasiva pneumokocker är meningit (hjärnhinneinflammation). Meningit har ett dramatiskt snabbt sjukdomsförlopp, är svårt att diagnosticera samt kan leda till död eller komplikationer som dövhet.

2008 – Barnplantorna var med och räddade liv!

Innan vaccinet mot invasiva pneumokocker infördes i barnvaccinationsprogrammet (alla barn födda efter den 1 oktober 2008 vaccineras) behandlades några barn varje år med CI efter att ha blivit döva till följd av meningit orsakad av invasiva pneumokocker. Under 2006-2008 drev Barnplantorna en stor massmedial kampanj för införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Orsakerna var att inga barn ska behöva dö eller drabbas av dövhet till följd av meningit när vaccin finns. En annan orsak var ökad antibiotikaresistens till följd av pneumokockinfektioner.

Kampanjen var tillsammans med läkares och sjukvårdens arbete framgångsrik. Barnplantorna var med och räddade liv då vaccin mot invasiva pneumokocker infördes i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet mot hemofilus influenzae typ B infördes i barnvaccinationsprogrammet 1992.

Dövhet orsakad av dessa båda bakterier är så gott som utrotat i Sverige tack vare vaccin. Vaccinationsgraden är hög i Sverige. Föräldrars förtroende för barnvaccinationsprogrammet är högt.

Barnplantorna fortsätter att arbeta brett genom att sprida kunskap utifrån klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens.

BARNPLANTORNA

Ämnen

Taggar

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Lilla Bommen 1, vån. 12
411 04 GÖTEBORG