Gå direkt till innehåll
Professor Gerry O'Donoghue utförde första cochleaimplantat-operationen i Storbritannien
Professor Gerry O'Donoghue utförde första cochleaimplantat-operationen i Storbritannien

Blogginlägg -

Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet

“Cochleaimplants are brain aids”

Cochleaimplantat har erövrat världen och förändrat livet för hundratusentals barn och vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning. CI återskapar hörselsinnet genom att med elektrisk stimulans nå hjärnan. Det är och förblir fantastiskt. Genom decennier har vi i Barnplantorna aktivt varit en del av utvecklingen på konferenser internationellt och då genom möten med en lång rad tongivande läkare, audiologer, logopeder m.fl.

Genom korta tillbakablickar för att spegla denna fantastiska utveckling – en av de största medicintekniska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – kommer vi att citera ett antal personer. Vi börjar med ..

Gerry O´Donoghue, professor, läkare/kirurg, som gjorde den första CI-operationen i Storbritannien. Vid AG Bells konferens i Madrid sommaren 2019 beskrev han cochleaimplantat som “brain aids”. I sitt anförande gjorde han en exposé över dåtid, nutid och framtid. Han beskrev sitt första möte som ung läkare med dr. William House (bredvid dr. Graeme Clark i Australien CI-innovatör). William House fick honom att förstå att dövhet var så mycket mer än ”bara” avsaknad av hörsel. Dövhet har neurologiska kognitiva konsekvenser som i sin tur påverkar en rad andra förmågor hos en individ. Det betyder att även att dövhet bör ses utifrån ett folkhälsoperspektiv och hörselvård (behandling) är faktiskt behandling av hjärnan.

Vi har utifrån aspekterna om neurologiska konsekvenser och forskning om hjärnan kommit långt, men Gerry O´Donoghue menade att vi är mitt uppe i ett historiskt skeende. Han konstaterade

"We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future in understanding hearing impairment in children."

Med sitt futuristiska perspektiv sände O’Donoghue ut en vädjan vid AG Bells konferens till alla professionella bland deltagarna om att vi har lärt oss så mycket de senaste decennierna, men det finns mycket mer att lära och ber alla att vara fortsatt ambitiösa i strävan att stödja barn med hörselnedsättning.

Med andra ord barn och vuxna i behov av cochleaimplantat eller som redan är användare av CI kan inte vänta på utveckling och förändring i interventionsverksamheterna.

BARNPLANTORNA


Ämnen

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige