Gå direkt till innehåll
Cochleaimplantat - vilken fantastisk utveckling!

Blogginlägg -

Cochleaimplantat - vilken fantastisk utveckling!

Cochleaimplantat i en ny epok av möjligheter

Det borde inte finnas några tveksamheter längre över att cochleaimplantat/CI är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet. Det finns idag 2020 en rad milstolpar inom CI-området där Barnplantorna som föräldrar- och patientorganisation varit synnerligen aktiva och bidragit till utvecklingen i Sverige. Några av dessa milstolpar är i Sverige

  • 1991 -första minderåriga barnet får CI
  • 1995 dövfödda barn behandlas med CI
  • I begynnelsen av 2000 införandet av dubbla (bilaterala) CI för barn
  • Införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet (2008) för att förhindra meningit (hjärnhinneinflammation) och dövhet
  • CI-operationsåldern för barn sjunker under ett års ålder (ner mot fem, sex månader)
  • Ökade resurser till CI-verksamheterna
  • Ny terminologi som karaktäriserar CI som en livslång behandling inom sjukvården och inte bara” en dyr hörapparat.

Sjukvårdens finansiering av CI – besparing för samhället

Ett stort antal rapporter visar att cochleaimplantat är en besparing för samhället. Barnplantornas samverkanresulterade i den europeiska rapporten SpendtoSave som tydligt visar att obehandlad hörselnedsättning/dövhet eller icke optimal intervention kan få långtgående sociala konsekvenser. Det är också ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem. Idag är “Brainhearing” ett begrepp inom utveckling av både intervention, hörapparater, cochleaimplantat och andra typer av hörselimplantat. PhD Carole Flexer myntade begreppet “We hear with the brain, the ears are just the doorway in” är idag vedertaget genom klinisk beprövad erfarenhet och omfattande forskningsevidens. Att detta fortsatt ifrågasätts i en dövkulturell minoritet är häpnadsväckande.

I en stor hälsoekonomisk studie från Macquarie University – Centre for the Health Economy visas dessutom nyligen att behandlingen med cochleaimplantat inte är dyrt! Utifrån Socialstyrelsens olika nivåer avseende kostnadseffektivitet är det värt att notera att en unilateral (ensidig) cochleaimplantation ligger i nivå med knäplastik! Skillnaden är dock att det utförs 15 500 knäplastik-operationer årligen i Sverige mot 200 st (!) CI-operationer årligen!

Sverige har även det längsta uppgraderingsintervallet i Europa till ny yttre CI-teknik för ökade möjligheter till hörsel när tekniken utvecklas och förfinas. Ändå är inte uppgradering till ny yttre teknik dyrt enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Myterna och okunskapen om cochleaimplantat och kostnaderna för sjukvården är tyvärr i allra högsta grad levande. Läs mer i rapporten i Barnplantabladet länk Är det dyrt att behandla med cochleaimplantat?

Den första kroppsburna processorn för barn (i Sverige) 1991 med en bakomörat-processor av idag 2020 visualiserar med all önskvärd tydlighet utvecklingen av cochleaimplantat i en tid när döva barn har möjligheter att utveckla hörsel och talspråk samt för dövblivna vuxna att erövra ökad livskvalitet.

Välkände professor Gerry O’Donoghue (Storbritannien) menar att vi är mitt uppe i ett historiskt skeende

We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future in understanding hearing imparment in children

Forskningen har kommit långt när det gäller neurologiska konsekvenser på att inte behandla dövhet/hörselnedsättning. Det finns ständigt mer att lära och cochleaimplantat handlar om professionellas ödmjukhet att fortsatt stödja barn med hörselnedsättning utifrån att vara beredda att lära, utvecklas och förändras i sin yrkesroll i en ny epok – för barnens skull.

Vilken utveckling!

BARNPLANTORNA

Ämnen

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige