Gå direkt till innehåll
BARNPLANTABLADET fortsätter på Kunskapståget FRAMÅT

Nyhet -

BARNPLANTABLADET fortsätter på Kunskapståget FRAMÅT

Höstens Barnplantablad – reflektioner från Danmark till familjers vardag

Barnplantornas tidning Barnplantabladet är och förblir sedan 1995 ett respekterat forum och kunskapsbank inte bara för föräldrar utan för alla berörda inom området hörselnedsättning/dövhet, som professionella inom döv- och hörselområdet samt för personal i förskola, skola och familjeinterventionsverksamhet (hörselhabilitering).

Tidningen bjuder läsarna på mångfacetterade artiklar allt ifrån familjeberättelser, reportage från förskola/skola, reportage från konferenser samt intressanta forskningsrön. Det handlar om reportage från verkligheten. Hur fungerar modern hörselteknik i förskola och skola? Forskning, modern familjeintervention (dagens hörselhabilitering) och undervisning; hur möts kompetenser för att skapa bästa möjligheter på individnivå? Barnplantabladet utmanar, berör och driver utvecklingen framåt!

Höstens nummer av Barnplantabladet visar på Barnplantornas unika kompetens erövrad genom samverkan med professionella inom cochleaimplantat-området och forskningen såväl nationellt som internationellt. Klinisk beprövad erfarenhet och forskning bör vara sammanlänkade med varandra. Vi möter också familjerna i deras vardag. Hur fungerar det i vardagen för barn och unga som hör med cochleaimplantat eller annan hörteknik?

Barnplantabladet hösten 2020 – Reflektioner från Danmark

I ett långt reportage från Danmark redovisas ett öppnare synsätt på den infekterade frågan om teckenspråk för alla eller efter behov. Sverige har inte lyckats frigöra sig från hörselhabiliteringens (interventionsverksamheternas) kulturella syn på barns behov av teckenspråk trots tidig CI-behandling och tidig hörapparatanpassning. Märkligt. Läs mer i Barnplantabladet!

Barnplantabladet – barnen måste få visa vägen

Barnplantorna fortsätter att göra nedslag i barns och ungas verklighet om de lever med en hörselnedsättning. Vilka behov har de? Hur ser deras familjer på situationen? Vilka skolval gör familjer och varför? Är teckenspråk en icke-fråga? Dagens barn har alla möjligheter att bli samhällsbärare istället för kulturbärare.

Läs mer om barn med bilaterala CI, unilateralt CI + hörapparat och hörapparater i höstens nummer av Barnplantabladet.

Barnplantabladet – anpassning till nyare CI-teknik utifrån ett individperspektiv

Kontinuerligt kommer ny hörteknik med nya möjligheter som förändrar, förbättrar och underlättar vardagen. Så kallade streaming-teknik har revolutionerat. Vi intervjuar några unga användare. Hur fungerade anpassningen till ny processor för dem? Läs mer i Barnplantabladet.

Barnplantabladet – är det dyrt att behandla med cochleaimplantat

Under många år har behandling med cochleaimplantat varit behäftat med en rad myter, ifrågasättande och resistens inför evidens som presenteras. I höstens Barnplantablad gör vi upp med myten att CI skulle vara en dyr behandling inom sjukvården. Vi vet att CI är livskvalitethöjande, men hur ser kostnaden ut om jämförelse görs med andra behandlingar i sjukvården. Läs mer i Barnplantabladet och konstatera att kostnaden är i nivå med knäplastik!

Detta och mycket mer läser du i Barnplantabladet om du är prenumerant. Vill du bli prenumerant? Maila info@barnplantorna.se.

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige