Gå direkt till innehåll
Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Nyhet -

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tiden

Under många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (förskola/skola, intervention/habilitering).

Uttrycket Pedagogiskt Kafé myntades av pedagoger

I slutet av 1990-talet initierade Barnplantorna nationell kursverksamhet för pedagoger och föräldrar tillsammans. Dessa benämndes ”regionala dialogdagar” tills några entusiastiska pedagoger i södra Sverige myntade begreppet ”Pedagogiska Kaféer”. Sedan dess har Pedagogiska Kaféer i Barnplantornas regi varit ett återkommande inslag på en rad platser i Sverige.

Pedagogiskt Kafé i Linköping – GRATIS!

Utifrån ett aldrig sinande behov av kunskap, att dela erfarenheter och att mötas ; både personal och föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning erbjuder vi nu ett Pedagogiskt Kafé i Linköping.

När. Den 29 november

Plats: Scandic Frimurarhotellet i Linköping

OBS! Begränsat antal platser

Pedagogiskt Kafé på Kunskapståget FRAMÅT!

För att möta barnens behov i förskola/skola och inom interventionsverksamhet gäller det för oss alla att ligga steget före. Därför erbjuder vi ett program där du får möta en ung person, Jacob Johanen. Vad fungerar för honom i vardagen, vilka tips har han till föräldrar och personal?

Jan Andersén, psykolog vid CI-verksamheten i Göteborg åker ut i skolor och möter barn, samtalar med skolpersonal och föräldrar samt testar barns språkutveckling och kognitiva utveckling bl.a. på CI-kliniken i Göteborg. Utifrån lång erfarenheter från 100-tals barn ger han råd om anpassningar i skolan.

Väl mött till Pedagogiskt Kafé och lyssna på värdefulla erfarenheter från IRL (In Real Life) om barn/ungdomar med hörselnedsättning.

Pedagogiskt Kafé Linköping program och registrering

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige