Gå direkt till innehåll
Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Nyhet -

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Barns läs- och skrivfärdigheter – att lära för livet

Det är evidensbaserat sedan länge att barns läs- och skrivfärdigheter är essentiella prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. Dessa grundläggande färdigheter är avgörande för möjligheterna till att ta plats i vårt gemensamma samhälle och få ett arbete som vuxen.

När det gäller döva barn är det väl dokumenterat historiskt att de alltid kämpat med läs- och skrivutveckling, då att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Hörselscreening på barn samt tidig hörapparatutprovning och CI-behandling har inneburit ett paradigmskifte de senaste 20 åren som starkt påverkar läs- och skrivutvecklingen för döva barn – som idag hör med CI.

Studier visar stark korrelation talat språk och läs och skriv

Genom studier av den hörande populationen vet vi att det finns en stark korrelation mellan talat språk och utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Denna korrelation är också allmänt giltig avseende döva barn med CI (Mayer & Trezek, 2015; Paul, Wang & Williams 2013).

Därför är det nu otroligt positivt att Stockholm stads skolor går i bräschen för att alla lågstadieelever ska testas med..

Läs hela inlägget på Barnplantornas websida Barns läs- och skrivfärdigheter - att lära för livet

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige