Gå direkt till innehåll
Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Nyhet -

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

För små barn är CI-hörsel deras norm

Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som ”det är ingen normal hörsel”, ”robotlik hörsel”, ”Kalle Anka hörsel” etc.

Ta dig en funderare över; vad är normal hörsel? Hör alla med ”normal” hörsel likadant? Svaret är nej!

Barnplantorna fortsätter att hävda att det är den enskilda individen som definierar just sin hörsel-upplevelse. När det gäller små barn som CI-opereras tidigt blir CI-hörseln deras norm. Sedan vet alla att det är med hjärnan vi hör och då blir det individuellt för alla som hör.

Carol Flexer: ”We hear with the brain”

Ingen är tydligare än professor Carol Flexer i filmklippet ”We hear with our brain” där hon förklarar på ett utmärkt sätt hur viktig kunskap om hjärnans utveckling är, för att diskutera även hörselutveckling och intervention.

Carole Flexer (lyssna på Carole Flexer)

Normen för hörsel- och taluppfattning med CI är inte samma för tidigt CI-opererade barn som vistas i en hörsel- och taloptimerande miljö jämfört med individer med CI som lever bland döva och väljer en teckenspråkig kommunikation före en talspråklig kommunikation. Därför är det omöjligt att referera till och göra jämförelser mellan individer (vuxna/barn) vid diskussioner om cochleaimplantat utan att beskriva individer och etiologi.

Personer med SSD kan jämföra..

Det kan emellertid finnas en grupp personer med CI som skulle kunna beskriva CI-hörseln utifrån jämförelse med normal hörsel. Det handlar om de som är ensidigt hörande/döva (SSD-Single Sided Deaf) och har ett cochleaimplantat och därmed CI-hörsel på vänster/höger sida. De kan relatera till normal hörsel på motsatt sida.

What a cochlear implant sounds like   (klicka på Youtube-klippet)

Ämnen

Kategorier

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige