Gå direkt till innehåll
1 miljon människor hör med cochleaimplantat

Pressmeddelande -

1 miljon människor hör med cochleaimplantat

Cochleaimplantat är den största medicinteknologiska landvinningen i modern tid att återskapa ett sinne.

Vilken milstolpe! Nu rapporteras att en miljon barn och vuxna globalt hör med cochleaimplantat. 
Vuxna CI-hörande får ökad livskvalitet efter en CI-operation och många kan höra och tala i telefon.

För barn innebär det stora möjligheter till en normal talspråksutveckling (Niparko et al., 2010).

Cochleaimplantat- marknaden domineras av Cochlear Limited (Sydney, Australien), som har sålt 650 000 implantat de senaste 40 åren. Övriga leverantörer är bl.a. det österrikiska företaget MedEl samt Advanced Bionics (USA).

Läs mer Celebrating the one millionth cochlear implant

BARNPLANTORNA 

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige