Gå direkt till innehåll
Barnplantorna samverkar med hörselhabiliteringen barn/ungdom i Dalarna. Erbjuder kurs i Borlänge

Pressmeddelande -

Barnplantorna samverkar med hörselhabiliteringen barn/ungdom i Dalarna. Erbjuder kurs i Borlänge

Barnplantorna är idag en etablerad aktör inom utbildning och information. Det handlar om föräldrar och yrkesverksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning (cochleaimplantat, benförankrade hörapparater, hörapparater, mellanöreimplantat). Behoven är ofta likartade oberoende av vilken typ av hörapparat barn/ungdomar har.

Kursverksamheten, "Pedagogiska Kaféer" är väletablerade och sker i samverkan regionalt mellan Barnplantorna och hörselhabiliteringen för barn och ungdomar.

Över hela världen drabbas två procent av alla barn under 14 år av hörselnedsättning. Det har emellertid aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning. Hörselhabiliteringen för barn och ungdomar genomgår därmed omfattande förändringar från att ha handlat om barnet till att inbegripa hela barnets familj. Utvecklingen av hörselhabiliteringen till modern familjeintervention har sällan varit tydligare än vid Barnplantornas Pedagogiska Kaféer.

Här träffas professionella inom kommuner och landsting tillsammans med föräldrar för att uppdatera sig, knyta kontakter och utbyta erfarenheter om modern familjeintervention, förskola och skolfrågor i tiden.

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna konstaterar

- Det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på både föräldrar och professionella när kursprogram utformas. Vi erbjuder väletablerade föreläsare, som möter barn och familjer i vardagen och är uppdaterade med kunskap utifrån dagens behov.

I samverkan med hörselhabiliteringen i Dalarna möts kursdeltagare i

Borlänge den 6 mars kl. 09.00-17.00. LD Hjälpmedel, lokal: Oden, Skomakargatan 20.

Barnplantorna fortsätter att inspirera och sprida kunskap i samverkan med föräldrar och professionella. Mer information och kursprogram www.barnplantorna.se.Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut tidningen Barnplantabladet samt ett elektroniskt Nyhetsbrev till över 3 000 mottagare var tredje vecka. Barnplantorna bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning och är ansvariga för nästa stora nationella konferens inom området; NCFIE 2014 (se www.ncfie.se)

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige