Gå direkt till innehåll
Barnplantornas sommarkurs stärker familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat.

Pressmeddelande -

Barnplantornas sommarkurs stärker familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat.

Barnplantornas nionde läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition hos våra medlemmar. Många av dem (stora som små) har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg, som är platsen för femtio familjer under en hel vecka.

Vi lever i en tid när modern hörselteknologi, antingen det gäller cochleaimplantat (CI) eller andra typer av hörapparater, erbjuder barn och ungdomar med hörselnedsättning stora möjligheter till delaktighet i vårt gemensamma samhälle. Föräldrar är idag uppdaterade och vet att kunskap ger makt att driva igenom anpassningar i förskola och skola för barnen. Forskning visar att "maternal sensitivity" d.v.s. föräldrars förmåga och lyhördhet inför sitt barns behov, är avgörande för barnets utveckling av språk och kognition. Trygga och välinformerade föräldrar ger trygga barn.

Det har Barnplantorna tagit fasta på och erbjuder i sedvanlig ordning ett kursprogram i tiden vid kursveckan (familjelägret) för föräldrar och aktiviteter för 100 barn! Internationella såväl som nationella forskare/experter är på plats för att uppdatera föräldrarna, men också för att erövra unika erfarenheter direkt från föräldrar och barn. Genom dialog, samverkan och ett tvärvetenskapligt synsätt, några av Barnplantornas ledord, utvecklas och förändras hörselhabiliterande verksamheter till att omfatta inte bara barnet med hörselnedsättning utan till ett tydligt familjefokus. Barnplantorna väljer det mer moderna uttrycket familjeintervention.

Den 29 juli-2 augusti på Sundsgårdens Folkhögskola!

Familjekursprogram

http://barnplantorna.se/UserFiles/file/konferenser/sundsgarden2013_program_web.pdf

 

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning. Ett stort antal föräldrar och professionella inom förskola, skola och hörselhabilitering prenumererar på Barnplantornas elektroniska Nyhetsbrev.

Kontaktperson

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande

070-741 14 14, info@barnplantorna.se.

 

Relaterade event

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige