Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cochleaimplantat på barn med svåra missbildningar i innerörat blir rikssjukvård

 

Karolinska universitetssjukhuset, i egenskap av den största kliniken med barn CI-verksamhet, beviljades av Socialstyrelsen den 15 juni tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende barn med svåra missbildningar i innerörat och aktuella för operation med cochleaimplantat.

Övriga barn CI behandlande sjukhus i Lund, Göteborg, Linköping och Uppsala har alla, i likhet med Stockholm, ansökt om att få behandla barn med svåra missbildningar i innerörat med CI utöver ordinarie barn CI-verksamhet.

Socialstyrelsen har vid beslut om tilldelning av rikssjukvård till Karolinska universitetssjukhuset valt att fokusera på produktionsvolym och forskning. Karolinska universitetssjukhuset intar här, enligt Socialstyrelsen en särställning.

Antalet barn med svåra missbildningar i innerörat och aktuella för behandling med cochleaimplantat torde, enligt Barnplantorna, vara cirka fem barn per år.

Övriga  barn CI-verksamheter i Lund, Göteborg, Linköping och Uppsala fortsätter i likhet med Stockholm att CI-operera cirka 70 barn per år.

Cochleaimplantat på barn är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.

Om cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal dvs att återskapa ett sinne.

 

För ytterligare information

Ann-Charlotte Gyllenram; 031-29 34 72, 070-741 14 14

ordforande@barnplantorna.se

 

 

Ämnen


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.