Gå direkt till innehåll
Ny folder om vaccin mot ”dagisbakterien” som kan leda till dövhet

Pressmeddelande -

Ny folder om vaccin mot ”dagisbakterien” som kan leda till dövhet

Allmän vaccination mot pneumokocker inleds den 1 januari, men det är bara gratis för barn som är födda den 1 oktober 2008 eller senare. Barnplantorna tar fram en ny folder för att uppmuntra småbarnsföräldrar och sjukvården att vaccinera ikapp.

Socialstyrelsen har beslutat att pneumokockvaccin ska ingå i det allmänna barnvaccinprogrammet. Barn som är födda den 1 oktober 2008 eller senare kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder på barnavårdscentralerna.

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet (två barn under 1 år samt ett 3-årigt barn). Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.

- Trots att debatten om pneumokockvaccinering har pågått i flera år finns det fortfarande behov av information, säger Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantornas ordförande. Från Barnplantornas sida vill vi med en ny folder nå småbarnsföräldrar och uppmuntra sjukvården att vaccinera alla barn under 5 år.

Pneumokockvaccin kan ges till barn upp till fem års ålder, men det är bara gratis för barn som är födda den 1 oktober 2008 eller senare. För övriga barn får föräldrarna själva ta ansvar för eventuell vaccination.

För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Kontakter

Ann-Charlotte W Gyllenram

Ann-Charlotte W Gyllenram

Ordförande, Barnplantorna 070-741 14 14

Relaterat innehåll

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige