Gå direkt till innehåll
Småbarnsföräldrar oroas av antibiotikaresistens

Pressmeddelande -

Småbarnsföräldrar oroas av antibiotikaresistens

Sju av tio småbarnsföräldrar känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Föräldrar med de yngsta barnen (0-1 år) är de som är mest oroliga för resistenta bakterier. De tycker dessutom att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier”. Det visar en undersökning som Barnplantorna har genomfört.

Sju av tio småbarnsföräldrar (71 procent) känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Det gäller framförallt högutbildade, tjänstemän eller de med hög inkomst. Föräldrar med riktigt små barn, 0-1 år gamla, är de som oroar sig mest för antibiotikaresistens.

Tre av tio småbarnsföräldrar (28 procent) anser att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier” för att på bästa sätt skydda sitt/sina barn.

Sex av tio småbarnsföräldrar (58 procent) har uppfattningen att vaccination mot olika sjukdomar kan bidra till minskad användning av antibiotika. Det stämmer överens med aktuell forskning och svensk expertis.

– Vi bör se till att barn vaccineras mot bakterier som kan ge svåra infektioner, säger Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantornas ordförande.

– För 20 år sedan kämpade vi för att Hib-vaccin skulle ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. För två år sedan vann vi kampen för att små barn ska få vaccin mot dagisbakterien pneumokocker, som kan orsaka allvarliga infektioner. Det finns en särskilt otäck pneumokocktyp som kallas 19A.

Olika regler beroende på var man bor
I vissa landsting ställer smittskyddsläkaren krav på att friska barn som har antibiotikaresistenta bakterier måste stanna hemma från förskolan, även om det innebär att det barnet kan behöva vara hemma i flera månader. I andra landsting tillåts friska barn med resistenta bakterier att vara på förskolan.

Undersökningen visar att:

  • Tre av fyra småbarnsföräldrar (77 procent) tycker det är fel att reglerna avgörs i varje enskilt landsting.
  • En av fem småbarnsföräldrar (20 procent) tycker det är fel att friska barn med resistenta bakterier måste stanna hemma.
  • Fyra av tio småbarnsföräldrar (42 procent) skulle inte ha möjlighet att stanna hemma med ett friskt barn med resistenta bakterier.

– Jag tror att det kan vara ekonomiskt svårt, särskilt för ensamstående föräldrar att stanna hemma kanske 5-6 veckor med ett friskt barn. Det är inte självklart att föräldrarna slipper betala avgiften till förskolan fast barnet är hemma, säger Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantornas ordförande.

Skydd mot farliga infektioner
Haemophilus influenzae (Hib) är en bakterie som kan göra framför allt små barn svårt sjuka. En del får hjärnhinneinflammation, andra struplocksinflammation och en tredje grupp drabbas av ledinfektion. Åren innan den allmänna Hib-vaccinationen infördes drabbades något mer än 300 barn av sådan allvarlig infektion i Sverige varje år. Nu har de allvarliga fallen med Hib hos barn i praktiken försvunnit.

Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas på förskola bär på pneumokocker, oftast utan att bli sjuka. Men pneumokocker kan orsaka dödlig hjärnhinneinflammation och blodförgiftning eller hörselskador med hörselimplantat som nödvändig åtgärd. Barn under två år är särskilt känsliga, liksom äldre. Pneumokockvaccin ingår från den 1 januari 2009 i barnvaccinationsprogrammet.

Om undersökningen
Undersökningen, som omfattar 1029 intervjuer, har genomförts inom ramen för Novus webbpanel under perioden 27 september – 11 oktober 2010. Målgruppen för undersökningen är småbarnsföräldrar med barn upp till och med 5 år.

Kontakt:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14, ordforande@barnplantorna.se


BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Kontakter

Ann-Charlotte W Gyllenram

Ann-Charlotte W Gyllenram

Ordförande, Barnplantorna 070-741 14 14

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige