Gå direkt till innehåll
Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörselteknik, pedagogik och kommunikation

Pressmeddelande -

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörselteknik, pedagogik och kommunikation

Den 19 november klockan 13.00 – 18.00 i Lund/AF Borgen har föräldrar till barn med hörselnedsättning eller dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning eller dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjlighet att erövra kunskap och bli uppdaterade.

Teknik- och kommunikationsmässan är ett återkommande inslag vartannat år i Lund, Göteborg och Stockholm. Resultatet av nationell samverkan mellan Barnplantorna (Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat), Hörselvård och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten)

Det absolut senaste inom digital hörteknik, trådlös mikrofonteknik, hörapparater, cochleaimplantat (CI), mellanöreimplantat, benförankrade hörapparater (Baha), bildtelefoni, kommunikation, ljudmiljö, pedagogiskt anpassade material samt mycket annat presenteras vid årets Teknik- och kommunikationsmässa.

Vi lever i en tid när tekniken erbjuder alltmer gränslösa möjligheter till kommunikation via hörsel och/eller bild. En revolution för alla med hörselnedsättning/dövhet. Aldrig har möjligheterna varit så stora om man är uppdaterad med vad som finns både inom och utanför landstingens sortiment.

Nationell hörselscreening på bebisar har inneburit tidiga insatser som hörapparatanpassning och CI-behandling för barn. Det är evidensbaserat att tidig ljudstimulans är avgörande för tal- och språkutveckling samt social kognition.

Utvecklingen går snabbt framåt. Kom och bli uppdaterad med kunskap.

Ett stort antal utställare är på plats för att visa sina produkter och beskriva användnings-möjligheter.

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige