Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BASF har fått två produktgodkännanden, Revystar® XL och Revytrex® i Sverige

BASF:s nya aktiva substans Revysol® (mefentrifluconazol) som är den första isopropanol triazolen, är godkänd under produktnamnen Revystar® XL och Revytrex®, för användning mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, rågvete, höstråg och havre* (*Revystar® XL). Lanseringen av produkterna börjar våren 2020.

Jordbruket står inför utmaningar med ökande smittotryck av bl.a. Septoria tritici och krympande tillgång av produkter. Denna minskning av produkter beror på allt strängare godkännandekriterier och svårigheter att hitta nya aktiva substanser. För utvecklingen av Revystar® XL och Revytrex® har vi använt all vår expertis inom områdena fungicider, registrering och hållbarhet för att uppnå effektivitet på högsta nivå och samtidigt uppfylla de stränga lagkraven.

Revystar® XL och Revytrex®innehåller i olika blandningsförhållanden de aktiva substanserna Revysol® som är en triazol och Xemium® som är en SDHI. Dessa två aktiva substanser är definitivt bland de starkaste aktiva ämnena i Europa för att bekämpa Septoria tritici.

Revystar® XL och Revytrex® har en mycket gynnsam miljöprofil. Brett verkningsspektrum som inte bara inkluderar en av de viktigaste sjukdomarna Septoria tritici i vete utan också rostsvampar och andra bladsjukdomar. Speciellt den höga och säkra effekten mot Septoria tritici är av stor betydelse, eftersom denna sjukdom blir allt svårare att kontrollera på grund av resistensutveckling.

Det är de mycket goda preventiva- och kurativa effekterna samt långtidseffekten - som gör Revystar® XL och Revytrex® till viktiga produkter i den allt mer svårkontrollerade svampbehandlingen i integrerat växtskydd.

Jordbrukare söker efter innovativa och hållbara lösningar för att förbättra sina skördar, med tillgång till Revystar® XL och Revytrex® kan de mer effektivt hantera sin verksamhet och lindra väderrelaterade risker.

Om BASF:s Agricultural Solutions-division

Med en snabbt växande befolkning blir världen allt mer beroende av vår förmåga att utveckla och upprätthålla ett hållbart jordbruk och en levande miljö. Vår roll är att i samarbete med jordbrukare, jordbruksexperter och experter på bekämpning av skadegörare bidra till förutsättningarna för detta. Det är därför vi investerar i en stark FoU-pipeline och en mångsidig portfölj med utsäde och förädling, kemiskt och biologiskt växtskydd, markvård, växthälsa, digitalt jordbruk och bekämpning av skadegörare. Med expertteam på labbet, i fält, inom administrationen och i produktionen kombinerar vi innovativt tänkande med konkreta metoder för att skapa praktiska lösningar som fungerar – för jordbruket, för samhället och för vår planet. 2018 genererade vår division en försäljning på 6,2 miljarder euro. För mer information, besök oss på www.agriculture.basf.com eller på våra sociala mediekanaler.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra runt 122.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF omsatte runt €63 miljarder under 2018. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS) och som amerikanska depåbevis (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com

Relaterat innehåll

Välkommen till BASF AB!

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra fler än 110 000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. Under 2020 omsatte BASF EUR 59 miljarder. Läs mer på www.basf.com

BASF AB
Haraldsgatan 5
402 33 Göteborg
Besök våra andra nyhetsrum