Pressmeddelande -

BASF medgrundare av alliansen End Plastic Waste

 • Nästan 30 företag som representerar olika delar i värdekedjan för plast- och konsumentprodukter viger över 1.0 miljard dollar för att hjälpa till att få ett slut på plastavfall i naturen.
 • BASF stödjer alliansen End Plastic Waste för att driva arbetet med att hitta lösningar på världens problem med plastavfall.


BASF är idag med och grundar en global allians av nästan 30 företag, som ska arbeta med avancerade lösningar för att minska och eliminera plastavfall i naturen, främst i haven. Alliansen End Plastic Waste (AEPW) viger över 1.0 miljard dollar med målet att investera 1.5 miljarder dollar under kommande femårsperiod för att få ett slut på plastavfall i naturen. Nya lösningar kommer att utvecklas och skalas upp, för att minska och ta hand om plastavfall. Detta inkluderar även främjandet av lösningar för att ta hand om plasten efter användning och på sätt skapa cirkulära värdekedjor.

”Vi är mycket dedikerade och stödjer initiativet att minska plast i naturen” säger Martin Brudermüller, styrelseordförande och tekniskt ansvarig BASF, som var en av initiativtagarna för att skapa alliansen. “Vi är med och grundar alliansen End Plastic Waste för att det är viktigt för oss att driva och främja lösningar som på ett effektivt sätt kan bidra till att lösa våra globala problem med plastavfall”, förklarar Brudermüller. “Plast är ett effektivt material som kan spara resurser och som ger oss säkra och bekväma fördelar för samhället. Dessa fördelar förlorar sin betydelse, om plasten och avfallet inte används, tas om hand om och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.”

Att förstå var plastavfallet kommer ifrån är en väsentlighet. Forskning från miljöorganisationen Ocean Conservancy visar att plast i haven till övervägande del härstammar från nedskräpning på land. Det mesta plastavfallet sprids genom floder och kan härledas till tio stora floder i världen, varav majoriteten är i Asien och Afrika. Många av dessa floderna rinner genom tätbefolkade områden, som saknar fungerande infrastruktur för insamling och återvinning av avfall, vilket leder till stora problem med spridning av plastavfall. Alliansen End Plastic Waste kommer att initiera åtgärder där behoven är som störst, vilket inkluderar projekt som bidrar till lösningar inom fyra nyckelområden:

 • Utveckling av infrastruktur för att samla in och ta hand om avfall och öka återvinning;
 • Innovation för att avancera och skala upp nya teknologier som underlättar plaståtervinning och som gör plastavfall till en värdefull resurs:
 • Utbildning och engagemang hos regeringar, näringsliv och samhälle, för att skapa drivkraft:
 • Städa upp koncentrerade områden med plastavfall i naturen så som floder, som för med sig stora mängder plastavfall från land ut i haven.


Alliansen är en icke-vinstdriven organisation som består av företag från den globala värdekedjan för plast- och konsumentprodukter: kemikalie- och plasttillverkare, B2C företag, återförsäljare, konverterare och återvinningsföretag. Alliansen kommer att samarbeta med regeringar, mellanstatliga organisationer, akademi, NGO’s och civilsamhällen för att investera i gemensamma projekt för att eliminera plastavfall i naturen.

Följande företag är med och grundar alliansen End Plastic Waste: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total och Veolia.

Klicka här för att ta del av hela pressmeddelandet (eng) på www.basf.com

Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • allians
 • hav
 • avfall
 • plast
 • basf
 • sophantering
 • återvinning
 • kemisk återvinning
 • chemcycling
 • lösningar
 • skräp
 • hållbarhet

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. De 115.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF omsatte mer än 60 miljarder € under 2017. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS), London (BFA) och Zürich (BAS). Ytterligare information finns på www.basf.com