Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lone Star Funds förvärvar BASF:s Construction Chemicals-verksamhet

Idag har BASF och ett dotterbolag till det globala riskkapitalbolaget Lone Star undertecknat ett köpeavtal för förvärvet av BASF:s Construction Chemicals-verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 3,17 miljarder euro på kontant och skuldfri basis. Affären väntas slutföras under tredje kvartalet 2020 förutsatt att den godkänns av berörda konkurrensmyndigheter.

– Vårt mål var att hitta ett nytt hem åt Construction Chemicals-verksamheten, där den kan nyttja sin fulla potential, säger Saori Dubourg, styrelseledamot i BASF SE och ansvarig för Construction Chemicals.

– Under Lone Stars paraply kan Construction Chemicals-teamet fokusera på en tillväxtväg med en branschspecifik strategi.

– BASF:s Construction Chemicals-verksamhet passar mycket bra in i vår portfölj och kompletterar våra investeringar inom byggmaterialbranschen, säger Donald Quintin, President of Europe på Lone Star.

– Vi sätter stort värde på BASF:s byggkemikalieexperters erkända branschkunskap och kompetens, uppbackat av deras stora erfarenhet av innovativa produkter och ett fantastiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans enligt en tillväxtorienterad affärsstrategi.

BASF:s Construction Chemicals-verksamhet driver, med sina över 7 000 anställda, produktionsanläggningar och försäljningskontor i över 60 länder och omsatte omkring 2,5 miljarder euro år 2018.

Undertecknandet av avtalet får omedelbar effekt på BASF-koncernens redovisning. Retroaktivt från 1 januari 2019 ingår inte längre Construction Chemicals-avdelningens omsättning och resultat i BASF-koncernens omsättning, EBITDA och EBIT före särskilda poster. Föregående års siffror kommer att justeras därefter: (omräknad omsättning för BASF-koncernen 2018: 60,2 miljarder euro; omräknad EBITDA 2018: 8,97 miljarder euro; omräknad EBIT före särskilda poster 2018: 6,281 miljarder euro). Tills affären är slutförd kommer resultatet att presenteras som en separat post i BASF-koncernens resultat efter skatt (”Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet”).

Om Lone Star Lone Star är ett riskkapitalbolag som investerar globalt i fastigheter, aktier, kredit och andra finansiella tillgångar. Sedan Lone Star bildade sin första fond 1995 har de upprättat tjugo riskkapitalfonder med sammanlagda kapitalåtaganden på omkring 85 miljarder USD. Som ledande riskkapitalinvesterare inom byggmaterial och relaterade branscher har Lone Star omfattande internationell erfarenhet inom sektorn och en stark portfölj av investeringar i både Europa och Nordamerika. För mer information om Lone Star, se www.lonestarfunds.com.

Mediakontakter

Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Telefon: +49 69 973 6263, Mobil: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com

Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Telefon: +1 212 849 9662, Mobil: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com


Framåtblickande uttalanden och prognoser Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden. Uttalandena bygger på befintliga uppskattningar och prognoser från styrelsen samt för närvarande tillgänglig information. Sådana framåtblickande uttalanden är inga garantier för den framtida utvecklingen och de resultat som anges däri. Dessa är beroende av ett antal faktorer, omfattar olika slags risker och osäkerhetsmoment och bygger på antaganden som kan visa sig inte stämma. BASF påtar sig ingen skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande utöver vad som krävs enligt lag.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra runt 122.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF omsatte runt €63 miljarder under 2018. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS) och som amerikanska depåbevis (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com

Presskontakt

BASF Tyskland

Dr. Stefanie Wettberg

Investerarrelationer +49 621 60-48002

Christian Zeintl

Mediarelationer +49 621 60-71233

Relaterat material

Välkommen till BASF AB!

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra runt 122.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF omsatte runt €63 miljarder under 2018. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS) och som amerikanska depåbevis (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com

BASF AB
Haraldsgatan 5
402 33 Göteborg
Besök våra andra nyhetsrum