Pressmeddelande -

​Skit (inte) i landtoaletterna

Sedan 2015 finns en miljölag för toatömningsstationer i anslutning till hamnar till förmån för de båtar som har toalett ombord. Nu kräver Svenska Båtunionen att samma krav ska gälla en utbyggnation av landtoaletter då 87% av alla båtåkare i Sverige inte har toalett ombord.

Svenska Båtunionen vill ha och bidra till en ren båtmiljö och värnar om att följa de lagar och regler som finns för att kunna upprätthålla en sådan. I april 2015 infördes lagen kring toatömningsstationer, vilket innebär att alla båtklubbar tillsammans med kommuner och privata aktörer gemnsamt ansvarar för att det ska finnas möjligheter för fritidsbåtar att tömma sina toalettankar när de kommer till en gästhamn. Ett bra initiativ som bidrar till minskad övergödning i sjöar och hav.

Nu är det bara så att 87% av alla fritidsbåtar inte har någon toalett ombord. I Sverige finns idag cirka 2,2 miljoner båtåkare och mer än 1,9 miljoner av dessa båtmänniskor saknar båttoalett. Något tioal nya båtar med toalett ombord såldes under hela fjolåret.

Det saknas toaletter på land som en komplettering till toatömningsstationerna så att de nästan två miljoner båtåkare utan toalett ombord kan besöka en när de är i hamn istället för att använda skog och vatten för sina privata behov. Urin i vatten bidrar till övergödda sjöar och hav och även om avföring i skog inte är direkt miljöfarligt så är det knappast trevligt eller hälsosamt för skogsvandrare att stöta på i den utsträckning som nu gäller.

Svenska Båtunionen vill förenkla regelverket av byggnationer av fungerande landtoaletter. Till exempel borde privata markägare kunna söka LOVA-bidrag eller så ska man ta fram andra bidragsformer för detta. Svenska Båtunionen vill också att medel ska kunna tillägnas teknikutveckling av fungerande toaletter i väglösa områden som i våra skärgårdar och i fjällvärlden.

Presskontakt:

Peter Karlsson, verksamhetschef, Svenska Båtunionen

072-74 85 961

peter@batunionen.com

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • #fleralandtoaletternu
  • #renahavochsjöar

Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation med 180 000 medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt utbildning till våra medlemmar.

Presskontakt

Peter Karlsson

Presskontakt Verksamhetschef Svenska Båtunionen 0727485961

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 08-54585962