Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Svenska Båtunionen utvecklar utbildnings- och ungdomsverksamheten för ett starkare friluftsliv

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Svenska Båtunionen får 250.000 kronor i form av projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till projektet SBU-akademin för att utveckla utbildningsmaterial för ideellt aktiva inom båtklubbarna anslutna till Svenska Båtunionen.

- Vi ser ett växande behov av föreningskunskap bland de som nu engagera sig i båtklubbsverksamheten. Med projketbidraget från Svenskt Friluftsliv kan vi också uppdatera och utveckla handledningar för barn- och ungdomsverksamhet inom båtlivet, säger Peter Karlsson, Verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

- Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare informationPeter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen, 072-748 59 61, peter@batunionen.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.sewww.svensktfriluftsliv.se

Ämnen

Taggar


Svenska Båtunionen - båtklubbarnas paraplyorganisation med 170 000 medlemmar. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra medlemmar.

Presskontakt

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Presskontakt Verksamhetschef Svenska Båtunionen 0727485961