Gå direkt till innehåll
VY över kvarter C i etapp 3, Årstafältet. Bild: BAU
VY över kvarter C i etapp 3, Årstafältet. Bild: BAU

Nyhet -

Varierade volymer och fler bostäder i den tredje etappen av Årstafältet

Med utgångspunkt i visionen för den nya stadsdelen och gestaltningsprogrammet för Årstafältet har BAU, med Olov Lindgren som beställare, utformat kvarter C i etapp 3. Kvarteret är ett bostadskvarter med en varierad volymsuppbyggnad från två våningar mot ”radhusgatan” i väster till åtta våningar mot nordost. Den förhöjda sockelvåningen inrymmer mer än bostäder, här finns plats för lokaler, bostadskomplement och garage i två plan under bostadsgården. Mot gatorna ligger omväxlande bostadsentréer och lokalentréer för ett varierat rörelsemönster i gatumiljön. Bostadstyperna spänner från enrummare och små studios med entréer mot ”radhusgatan” till femrumslägenheter högre upp i huset. I gårdsnivån, med utsikt mot parken, är ett LSS-boende inplanerat.

Taklandskapet blir varierat med konventionella takytor men också med plats för odlingslådor, gemensam trädgårdsterrass, sedumtak samt solceller. Innergården utformas både för lek och utevistelse. Fasaderna kring gården är också till viss del beklädda med växtlighet. Bottenvåningarna får höga glaspartier och entrépartier med många aktiva entréer. Fasaderna på utsidan blir i rött tegel i olika murningstekniker och mot gården blir det ljus puts. Fronten mot parken ges en sockel av kalksten. Balkongerna blir asymmetriskt utformande med en tät kortsida och öppna pinnräcken och skapar på så vis ett varierat skuggspel och mönster över fasaderna.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


God arkitektur rymmer stora möjligheter att öka kvaliteten i våra liv. Med den övertygelsen verkar BAU för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser. BAU är spjutspetsar inom miljöarbete och BIM-projektering. Vi jobbar med ett brett spektrum av projekt, från det enkla till det komplexa och är alltid nyfikna på nya utmaningar. Kontorets verksamhetsområden är främst stadsutveckling, kontor, bostäder, handel, hotell, industri - nybyggnad så väl som ombyggnad och förädling. 

BAU leds av Peter Walker (vd), Peter Bäckström (vice vd), Anna Axberg Olsson, Stina F McKay, Kristin Gausdal, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel. Idag är vi ca 75 personer fördelade på arkitekter, byggnadsingenjörer, miljöingenjörer och visualiserare. 

Presskontakt

Cecilia Skog

Cecilia Skog

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-50881893
Kristin Gausdal

Kristin Gausdal

Presskontakt Ark SAR/MSA, partner 08-50881838