Gå direkt till innehåll
​Bayer AB inleder samarbete med den digitala vårdgivaren Min Doktor för att hjälpa kvinnor att få tillgång till rätt preventivmedel

Pressmeddelande -

​Bayer AB inleder samarbete med den digitala vårdgivaren Min Doktor för att hjälpa kvinnor att få tillgång till rätt preventivmedel

Bayer AB och Min Doktor, en digital vårdgivare, har påbörjat ett samarbete. Syftet är att kunna erbjuda preventivmedelsrådgivning av hög kavalitet som följer existerande behandlingsrekommendationer i en rådgivningssiutation som inte kräver ett fysiskt möte.

Preventivmedelsrådgivning är ett av de vanligare ärendena som handläggs i digitala vårdmöten idag och kunskapen om olika metoder som finns är ofta låg hos de kvinnor som kontaktar vården. FARG, arbetsgruppen för familjeplanering inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi som rekommenderar att 40% av alla som använder ett preventivmedel bör välja ett långtidsverkande alternativ som spiral eller p-stav. Det innebär en låg risk för oönskad graviditet, mindre än 1%.

Digitala vårdgivare som Min Doktor kan erbjuda en vårdprocess som passar kvinnor med behov avpreventivmedelskonsultation. - Man får snabbt hjälp utan att behöva beställa tid på en mottagning säger Ingalill Hyltander på Bayer. Vi har en lång tradition inom området för kvinnohälsa och prevention och det är väldigt positivt att med detta samarbete kunna ta ett steg in i framtiden och med adekvat rådgivning minska antalet oönskade graviditeter, fortsätter Ingalill

Min Doktor har nu vidareutvecklat sin digitala tjänst för att kunna hjälpa fler kvinnor att upptäcka långstidsverkande preventivmedel. Utöver att uppdatera de frågor som patienten besvarar skriftligt före själva konsultationen med barnmorskan, så har Min Doktors barnmorskor fortbildats och riktlinjerna för rådgivning skrivits om för att ge ett bättre och säkrare underlag till barnmorskan inför val av preventivmetod. Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor menar att kvinnan behöver få mer information för att kunna välja det preventivmedel som passar den situation hon befinner sig i livet.

- Hur viktigt är det att inte bli gravid just nu? Om denna nyckelfråga besvaras med "mycket viktigt" måste barnmorskan presentera de effektivaste metoderna för kvinnan, för att hjälpa henne att undgå en oönskad graviditet. Risken finns att p-pillerrecept annars förnyas år efter år utan att ifrågasätta om det fortfarande är det bästa för kvinnan, säger Henrik Kangro.

Bayer har samarbetat med Min Doktor för att utveckla insamling av relevant kunskap om kvinnans behov och utifrån det stödja barnmorskan i hennes rådgivning, och kommer tillsammans utvärdera effekten av åtgärderna. Du kan läsa mer om samarbetet på mdinternational.se.

Om Min Doktor

Min Doktor är en datadriven vårdgivare och erbjuder digitala vårdmöten med barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare. Tillsammans med företagets 21 fysiska vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet kan Min Doktor erbjuda en hög och jämlik tillgång till vård. 

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany