Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bayer startar nytt samarbete med myndigheter på Grönland för att öka tillgången till moderna preventivmedel och bidra till minskat antal oönskade graviditeter

Life-science företaget Bayer har med lokala myndigheter på Grönland och representanter från Sverige och Danmark lanserat en kampanj på Grönland för att utbilda ungdomar om moderna preventivmetoder, förhindrandet av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Bayer genomför ett globalt arbete för att fler än hundra miljoner kvinnor ska få tillgång till modern familjeplanering i låg- och medelinkomstländer innan år 2030. Behoven är också stora i Norden, särskilt på Grönland. 2019 noterades mer än 900 aborter vilket kan jämföras med lite mer än 800 födslar samma år. Det var alltså fler graviditeter som slutade i en abort, än vilka som resulterade i en förlossning. Drygt hälften av alla yngre kvinnor har genomfört abort och 17 procent av graviditeterna utgörs av ungdomsgraviditeter detta trots att alla preventivmedel inklusive långverkande preventivmedel är gratis på Grönland.

Behoven av förbättrad sexualupplysning och ett förstärkt arbete för tillgång till preventivmedel är omfattande på Grönland.

Bayer har därför lanserat en unik upplysningskampanj i nära samarbete med hälso- och sjukvården och lokala myndigheter på Grönland. I samband med ett live-sänt event på Facebook nådde man ut till 13 000 personer och fler än 5 700 interaktioner och frågor inkom under sändningens gång. Genom information och diskussion om sexualitet och prevention är förhoppningen att fler människor ska göra medvetna val.

- Jag tycker att det är fantastiskt att det finns fler än vi som arbetar med och fokuserar på dessa viktiga frågor, säger Aka Binzer-Johnsen, Sundhedsfaglig konsulent, Paarisa, Socialstyrelsen Grönland.

- Vi såg ett enormt engagemang och intresse och det är uppenbart att många ungdomar vill ha mer kunskap och bättre tillgång till preventivmedel, säger Inger Hildingsson, chef för Kvinnohälsa, Bayer i Skandinavien som besökte Grönland tillsammans med sin danska kollega Stina Bach Loefqvist.

I helgen lanserades en hemsida om preventivmedel på grönländska, den första någonsin på Grönland. Den har samma innehåll som den hemsida ungdomar i Sverige och Danmark redan har tillgång till. 

www.mittpreventivmedel.se

www.minprævention.dk

www.minprævention.gl

På Grönland bor 56 000 personer och en tredjedel av befolkningen bor i huvudorten Nuuk. Resterande är hemmahörande i mindre städer eller på landsbygden.

Presskontakt: Petra Eurenius

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany