Gå direkt till innehåll
Bayers receptfria läkemedel får åter märkningen ”Välvald” av Svenska Apoteksföreningen

Pressmeddelande -

Bayers receptfria läkemedel får åter märkningen ”Välvald” av Svenska Apoteksföreningen

För tredje året i rad får Bayers receptfria läkemedel märkas med ”Välvald”, vilket betyder att produkterna lever upp till Apoteksföreningens kriterier för Välvald. Välvald-guiden och loggan är initiativ från branschorganisationen Svenska Apoteksföreningen för att främja ökad transparens och ansvarstagande vid läkemedelstillverkning.

”Det är viktigt att vi som företag fortsätter att agera på ett ansvarsfullt och transparent sätt och Svenska Apoteksföreningen bidrar till att understryka betydelsen av ansvarsfull och transparent tillverkning genom Välvald-märkningen. Vi är stolta över att våra kunder kommer att se Välvald-märkningen på våra receptfria produkter på apoteken”, säger Tomer Feffer, VD, Bayer AB.

Välvald-märkningen är synlig på apotekshyllorna och på e-handelssajter för receptfria läkemedel för att underlätta för kunder på alla Sveriges apotek att välja mer hållbara produkter. Årets kriterier är striktare än tidigare år och 199 produkter från tio företag får i år märkas med Välvald. Förra året fick 350 produkter från 16 företag märkningen.

"Vi är oerhört glada och stolta över att få Välvald-märkningen för tredje året i rad för alla våra OTC-produkter inom Consumer Health, även med de uppdaterade kriterierna. Detta är ett starkt erkännande av Bayers ledande arbete för en ansvarsfull och transparent produktion och det är en viktig märkning för konsumenter som ställer ökade krav också på hållbara produkter och lösningar”, säger Matilda Jakobsson, försäljningschef Consumer Health Scandinavia, Bayer AB.

Sedan lanseringen av Välvald år 2021 har Bayer varje år tilldelats märkningen för utvalda receptfria läkemedel. Välvalds kriterier uppdateras regelbundet för att möta kundernas förväntningar, gällande lagstiftning samt nationella och internationella initiativ. De uppdaterade kraven för Välvald 2023-märkningen inkluderar strängare kriterier för hållbarhetsrapportering och efterlevnad av Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), principer som inkluderar kriterier för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption. Utöver detta innehåller 2023 års vägledning även riskanalyser av försörjningskedjan och mer utökad rapportering om klimatpåverkan, från tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen till försäljning av de receptfria läkemedlen. För märkningen 2023 inkluderade de ansvariga för Välvald även stickprov av produkter för att ytterligare verifiera efterlevnaden av PSCI-principerna.

Välvald har utvecklats av Sveriges Apoteksförening i samarbete med alla apotekskedjor i Sverige. Branschen vill bidra till en positiv förändring och möta kunders och medarbetares förväntningar. Välvalds logga syns på landets alla apotek, från den 1 maj 2023, i såväl butiker som e-handel, i anslutning till de receptfria produkter som lever upp till Välvalds kriterier. Välvalds ambition är att utvecklas till världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel.

För mer information kontakta:

Edvard Agrell, edvard.agrell@bayer.se, 070-4457478

Petra Eurenius, petra.eurenius@kingstreetpr.se, 070-9186562

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany