Gå direkt till innehåll
COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelande -

COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

COMPASS-studien presenterades vid ESC-kongressen. Resultaten visar att en låg dos Xarelto i kombination med ASA minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och hjärt-kärldöd hos patienter med kranskärlssjukdom och perifer kärlsjukdom med 24 procent.

COMPASS-studien har presenterats vid den pågående ESC-kongressen i Barcelona. Den del av studien där 2,5 mg Rivaroxaban (Xarelto) kombineras med 100 mg Acetylsalicylsyra (ASA) hos patienter med kranskärlssjukdom och perifer arteriell kärlsjukdom har gett mycket positiva resultat. Risken för stroke, hjärtinfarkt och andra allvarliga medicinska tillstånd reduceras med 24 procent jämfört med den vanligaste behandlingen idag.

- Studien är ett medicinskt genombrott. Det ger hopp för hundratusentals patienter som i framtiden kan få en mer effektiv behandling för sin hjärt-kärlsjukdom. Risken för studiens kombinerade slutstadium, hjärt-kärldöd, stroke och hjärtinfarkt minskar kraftigt. Biverkningar i form av blödningar förekom i ökad omfattning i rivaroxabangruppen men var inte av det allvarligaste slaget. Resultaten är utan tvekan betydelsefulla, säger Lars Rydén, professor vid Karolinska Sjukhuset som lett den svenska delen av COMPASS-studien och medverkat i styrkommittén.

I COMPASS-studien ingick över 27 000 patienter från mer än 600 centra i över 30 länder. I Sverige deltog 745 patienter vid13 kliniker. Studien stoppades tidigare i år i förtid eftersom målen nåtts och resultaten var tydliga. Av etiska skäl fanns då ingen anledning att fortsätta studien.

Vid den pågående ESC-kongressen i Barcelona, där världens främsta hjärtforskare möts, presenterades COMPASS-studien vid en så kallad Hot line session. Resultaten betraktas som ett stort framsteg. Människor med hjärt-kärlsjukdom kan framöver få tillgång till en mer effektiv behandling som avsevärt minskar risken för allvarliga medicinska händelser som amputationer, stroke, hjärtinfarkt eller i värsta fall död.

- Studien visar att riskerna vid hjärt-kärlsjukdom kan minska ytterligare. Vi arbetar för att få ut den nya behandlingen i klinisk praxis så fort som möjligt, säger docent Peter Båvenholm, medicinsk expert på Bayer Sverige.

COMPASS-studiens resultat presenterades förutom vid ESC-kongressen också i New England Journal of Medicine

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Claesson, Communication Manager, 073-305 87 95

Peter Båvenholm, medicinskt ansvarig, 073-209 63 55

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 115 000 anställdaoch en omsättning på 46,8 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,7 miljarder euro. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany