Gå direkt till innehåll
COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

Pressmeddelande -

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

 • Patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom har en uttalad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.
 • Rivaroxaban är det enda icke-vitamin K orala antikoagulant-preparat som studeras i denna högriskgrupp.

 • Bayer och samarbetspartnern Janssen Research & Development, LLC meddelar idag att FAS III-prövningen COMPASS, som utvärderar effekten och säkerheten hos rivaroxaban (Xarelto) för att förebygga allvarliga kardiovaskulära händelser, såsom kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och ishemisk stroke hos patienter med kranskärlssjukdom eller perifer artärsjukdom har nått sina mål i förtid.

  Efter en planerad interimsanalys som utförts av en oberoende dataövervakningskommitté (DMC), rekommenderar DMC nu att prövningen stoppas i förtid eftersom den uppfyllt målen och uppnått kriterierna för statistisk överlägsenhet. På grund av uttalad effekt och även bekräftad säkerhet hos rivaroxaban, erbjuder Bayer, Janssen och Population Health Research Institute (PHRI), rivaroxaban till deltagare av en oblindad förlängingsstudie. COMPASS-studien är den största kliniska prövningen på rivaroxaban hittills.

  COMPASS Fas III-studie utfördes I samarbete med PHRI och i den ingick 27 402 patienter från mer än 600 centra i över 30 länder. Patienterna slumpades i studien till att erhålla rivaroxaban 2.5 mg två gånger dagligen samt acetylsalicylsyra (ASA) 100 mg en gång om dagen, endast rivaroxaban 5 mg två gånger dagligen, eller endast ASA 100 mg en gång om dagen.

  En fullständig analys av data från studien kommer att presenteras vid ett kommande medicinskt möte under 2017.

  - Trots framgångar med behandling inom området löper fortfarande patienterna en hög risk. Vi är väldigt glada över de här resultaten och ser fram emot att rivaroxaban kan komma till nytta för många fler patienter så att de kan minska risken att drabbas av allvarliga hjärtproblem och stroke, säger Docent Peter Båvenholm, medicinsk expert på Bayer Sverige.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Daniel Claesson, Communication Manager, 073-305 87 95

  Peter Båvenholm, medicinskt ansvarig: 073-209 63 55

  Ämnen

  Kategorier


  Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

  Kontakter

  Edvard Agrell

  Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

  Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

  Om Bayer
  Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

  Bayer AB

  Berzelius väg 35
  169 26 Solna
  Germany