Gå direkt till innehåll
Finerenone har potential att minska risken för förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes

Pressmeddelande -

Finerenone har potential att minska risken för förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes

Det visar en prespecificerad sekundäranalys av den kliniska studien FIDELIO-DKD (FInerenone in reducing kiDnEy faiLure and dIsease prOgression in Diabetic Kidney Disease). Finerenone är den första icke-steroida, selektiva mineralokortikoidreceptor (MR)-antagonisten som visat både kardiovaskulära- och njurrelaterade fördelar hos med typ 2-diabetes och samtidig kronisk njursjukdom. Resultaten presenterades vid American College of Cardiology (ACC):s 70:e årliga vetenskapliga kongress och publicerades samtidigt i Journal of the American College of Cardiology1.

Data från en explorativ analys av fas III-studien FIDELIO-DKD visar att finerenone i kombination med standardbehandling signifikant minskar risken för nydiagnostiserat förmaksflimmer (FF) eller förmaksfladder (FFI) hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes.

Analysresultaten indikerade att förekomsten av FF/FFI var lägre bland patienter som fått finerenone jämfört med placebo (120 [4,2%] respektive 153 [5,4%] patienter). Incidensen för nydiagnosticerad FF/FFI hos patienter utan tidigare historik av tillstånden var också signifikant lägre med finerenone än för placebo; incidensen per 100 patientår var 1,20 respektive 1,72 (HR: 0,71; 95% KI: 0,53 till 0,94; p = 0,0164).

I samma analys påvisades även att finerenone jämfört med placebo minskade risken för både kardiovaskulär-sjuklighet och mortalitet samt för njursvikt och njursjukdomsprogression, vilket var det kombinerade primära- respektive kombinerade sekundära effektmåttet i FIDELIO-DKD. Dessa resultat var oberoende av förekomst av tidigare FF/FFI vid studiestart.

– Patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes har en signifikant ökad risk för förmaksflimmer, vilket ger patienter en högre risk för hjärtsvikt och en fem gånger ökad risk för stroke. Den explorativa analysen fördjupar vår förståelse för finerenones potential att påverka kardiovaskulära utfall genom att påvisa en minskning av risken för förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes, säger Gerasimos Filippatos, MD, professor i kardiologi vid National and Kapodistrian University of Athens, Grekland, och en av forskarna som deltagit i FIDELIO-DKD.

Om Finerenone
Finerenone (BAY 94-8862) är en läkemedelskandidat, icke-steroid, selektiv mineralokortikoidreceptorantagonist (MRA) som har visat sig blockera många av de skadliga effekterna av överaktivering av mineralokortikoidreceptorn (MR). MR-överaktivering är känt för att utlösa skadliga processer som inflammation och fibros i njurar och hjärta hos patienter med kronisk njursjukdom och diabetes typ 2.

Baserat på de positiva uppgifterna från FIDELIO-DKD har Bayer ansökt om marknadsgodkännande för finerenone i USA och EU och andra länder världen över.

Om kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes
Kronisk njursjukdom är ett potentiellt dödligt tillstånd som ofta underskattas. Tillståndet är en av de vanligaste komplikationerna till följd av diabetes och är också en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Upp till 40 procent av alla patienter med typ 2-diabetes utvecklar kronisk njursjukdom. Trots behandling enligt medicinska riktlinjer löper patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes hög risk för sjukdomsprogression och kardiovaskulära händelser. Kronisk njursjukdom drabbar mer än 160 miljoner människor med typ 2-diabetes över hela världen och är den främsta orsaken till svår njursjukdom som kräver dialys eller en njurtransplantation för att hålla patienten vid liv.

Referenser
1. Filippatos G, at al "Finerenone reduces onset of atrial fibrillation in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes" J AM Coll Cardiol 2021; DOI: 10.1016/j.jacc.2021.04.079.

Presskontakt
Robert Edfors, Med Dr, Leg läkare
Medicinsk rådgivare
Bayer AB
robert.edfors@bayer.com
+46 723 698 200

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vincent Hamel
vincent.hamel@bayer.com
Business Unit Manager Scandinavia
+46 73 8566835

För IR-relaterade frågor kontakta:
Bayer Investor Relations Team
Tel: +49 214 30-72704
E-post: ir@bayer.com
www.bayer.com/en/investors/ir-team

  Ämnen

  Kategorier


  Om Bayer
  Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

  Kontakter

  Edvard Agrell

  Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

  Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

  Om Bayer
  Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

  Bayer AB

  Berzelius väg 35
  169 26 Solna
  Germany