Gå direkt till innehåll
Första pillret mot riklig mens

Pressmeddelande -

Första pillret mot riklig mens

200 000 kvinnor i Sverige lider av riklig mens, ett tillstånd som utgör ett stort problem för många kvinnor och som kan leda till minskad prestationsförmåga och försämrad livskvalitet. Nu utökas behandlingsalternativen med ett p-piller som i studier har visat sig minska kvinnors menstruationsblödning med 88 procent efter behandling under minst 6 menscykler.

– Qlaira är det första p-pillret som får indikationen att behandla kvinnor som lider av riklig mens. Dagens p-piller ska inte bara vara ett skydd för graviditet utan även ha andra positiva hälsoeffekter. I det här fallet kan Qlaira väsentligt reducera stora blödningar som är en stor påfrestning för många kvinnor, säger Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.

Den nya indikationen för Qlaira baserar sig på resultat från två fas-III studier där p-pillret  minskade den genomsnittliga blödningsmängden med 88 procent efter behandling under 6 menstruationscykler. Minskningen var snabb och visade sig redan under den första menstruationscykeln. Effekten kvarstod sedan under fortsatt behandling. Med blödningsminskningen följde också en statistisk signifikant förbättring av blod- och järnvärde samt  en minskning av antalet använda bindor/tamponger.[1]

– Det är vikligt att det finns flera alternativ för kvinnor med riklig mens. Hormonspiral är ofta det första alternativet som erbjuds, men det passar inte för alla kvinnor. Då kan Qlaira vara en lösning, säger Inger Sundström Poromaa. 

Många är drabbade
Omkring 10-15 procent av alla fertila kvinnor är drabbade av riklig mens, menorragi. Menorragi är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor söker gynekolog, samt även den vanligaste indikationen för hysterektomi, det vill säga borttagande av livmodern.

– Det man utgår från när man behandlar en kvinna mot rikliga menstruationsblödningar är var i livet som kvinnan befinner sig. Riklig mens ses lika ofta hos unga kvinnor som hos äldre, och man vill in i det längsta undvika ingrepp som påverkar kvinnans förmåga att bli gravid, säger Inger Sundström Poromaa

Riklig mens påverkar kvinnans prestation och livskvalitet
Kvinnor som söker för riklig mens är ofta väldigt trötta och har även övriga besvär som uppstår när blodvärdet sjunker. Exempelvis: hjärtklappning, yrsel, koncentrationssvårigheter, förändrad smak, öronsus och huvudvärk.

–  Det är oftast inte kunskapen hos gynekologer som saknas utan kunskap hos kvinnan själv. Kvinnor avstår från att söka hjälp därför de tror att det är normalt att blöda så mycket. Det är inte acceptabelt och inte bra att blöda över 80 ml per månad som många gör, säger Inger Poromaa Sundström.

Qlaira godkänns nu i många europeiska länder samtidigt för behandling av kvinnor med riklig mens. Qlaira godkändes i Sverige för drygt ett år sedan och används redan idag av många kvinnor för att förebygga oönskade graviditeter.

För mer information kontakta:
Anna Cohen, PR Ansvarig, Bayer AB
Tfn: 08-580 223 91, mobil: 0709-85 40 51
E-post: anna.cohen@bayer.com

Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi, Uppsala Universitet
Tfn: 018-611 57 64
E-post: inger.sundstrom@kbh.uu.se

Fakta om riklig mens:
Att ha riklig mens - menorragi - innebär att den totala blödningsmängden är mer än 80 milliliter vid varje menstruation. Normal blödningsmängd är 25–40 milliliter. Större blödningsförluster kan leda till järnbrist.Orsaker till riklig mens är oftast okänt. Man talar då om en obalans i livmoderslemhinnan. Kända orsaker kan vara myom (muskelknutor i livmodern), polyper, endometrios (växt av slemhinna utanför livmodern) blödarsjuka och hormonrubbningar.

Det finns både medicinsk och kirurgisk behandling. Medicinsk behandling kan vara tabletter (Cyklokapron). Hormonspiral (Mirena) har också visat sig effektiv vid behandling av rikliga menstruationer.

Den vanligaste kirurgiska behandlingen är att man tar bort livmoderslemhinnan genom att skära eller värma bort slemhinnans yttersta skikt medan kvinnan är sövd. Man försöker undvika större ingrepp som borttagande av hela livmodern. 

 Fakta om Qlaira:      

 • Det första p-pillret i en ny kategori som ger samma naturliga östrogen, östradiol, som produceras i kvinnans äggstockar.
 • Har en minimal påverkan på metabola och hemostatiska parametrar.
 • Det enda p-pillret som studerats på kvinnor ända upp till 50 års ålder.
 • Innehåller östradiolvalerat och dienogest.
 • Indikation: antikonception och behandling av rikliga mensblödningar hos kvinnor som önskar oral antikonception.
 • Förpackning om 3x28 tabletter per förpackning.
 • Ingår ej i högkostnadsskyddet.

Fakta om p-piller:

 • Idag använder mer än var fjärde svensk fertil kvinna p-piller.
 • Det första p-pillret, Anovlar, lanserades 1961 (1964 i Sverige) och var ett stort kliv framåt för den sexuella frigörelsen.
 • P-piller är en av de säkraste preventivmetoderna som finns med 99 procents skydd mot graviditet.
 • De vanligaste biverkningarna är bröstspänningar, illamående, småblödningar och acne.
 • Alla kombinerade preventivmetoder innebär en liten, förhöjd risk för blodpropp på grund av påverkan på metabola och hemostatiska parametrar. Denna risk är dock mycket liten. Enligt vetenskapliga undersökningar drabbas endast fyra av 10 000 kvinnor som behandlas under ett år.

[1] Fraser I, Parke S, Mellinger U, Machlitt A, Jensen J. An oral contraceptive comprising estradiol valerate/dienogest is effective for the treatment of heavy menstrual bleeding without organic pathology: a pooled analysis (no abstract number specified); Abstract and poster presented at the 13th World Congress of Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility: 2010 Nov 4-7: Berlin, Germany.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Relaterat innehåll

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany