Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hormonspiral ger ökad livskvalitet

Stockholm den 26 februari 2016 –Kvinnor som använder hormonspiral uppger att de har en högre livskvalitet efter att de börjat använda sitt preventivmedel, jämfört med innan. Det visar en ny studie[1] bland europeiska kvinnor.

Inte bara var kvinnorna som deltog i studien nöjda med sitt preventivmedels säkerhet, de uppgav även en rad andra hälsomässiga fördelar som en följd av sitt preventivmedelsval. I studien deltog 201 kvinnor i åldern 18-49 år som fick en rad frågor innan de fick en hormonspiral insatt, samt efter 12 månaders användning. Resultatet var entydigt: ingen av kvinnorna hade blivit oönskat gravid, samtidigt som kvinnorna upplevde övriga fördelar som gjorde att de uppgav sig vilja fortsätta med sitt preventivmedel.

Upplevde flera fördelar

94,6 procent av de tillfrågade kvinnorna återgav flera fördelar utöver den höga preventiva säkerheten med sin hormonspiral. Särskilt när det gällde att reducera menstruationsproblem som kraftiga blödningar och menstruationssmärtor.90,9 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav en minskning av menstruationsblödningarna, 45,2 procent uppgav en minskning av övriga menstruationssymptom och 39,8 procent av kvinnorna uppgav en minskning av premenstruella symptom vid användadet av spiralen jämfört med innan.

Mindre smärta vid menstruation

Bland de kvinnor som uppgav sig ha besvär med rikliga blödningar innan de började använda hormonspiral, svarade 96,8 procent att blödningarna var kraftigt reducerade/reducerade, efter 12 månaders användning. När det gällde menstruationssmärtor så var gruppens genomsnittvärde på en skala 0-10 (ingen till maximal smärta) 3,8 vid studiens start och 0,9 efter tolv månader.

I Sverige finns idag tre olika typer av hormonspiraler, som bland annat skiljer sig åt i storlek, samt i den mängd hormon som de avger lokalt i livmodern. Sedan 2014 finns en ny mindre hormonspiral, Jaydess, som har marknadens lägsta hormondos bland de hormonella preventivmedlen och som ingår i landstingens/regionernas ungdomssubvention för preventivmedel sedan 2015.

Fakta om minispiralen

  • Innehåller endast en liten dos gulkroppshormon – inget östrogen
  • Ökar inte risken för att drabbas av en blodpropp.
  • En studie[2]med unga kvinnor visar att de allra flesta, 83,9 procent, är nöjda eller mycket nöjda med minispiralen som preventivmedel
  • Verkar inte genom att påverka hela kroppen utan endast slemhinnan i livmodern lokalt
  • Ger ett mer än 99 procentigt skydd mot oönskad graviditet
  • Sätts in av en barnmorska eller gynekolog och används i tre år
  • Spiralen är T-formad gjord av mjuk plast och är 28*30 mm

För mer information, välkommen att kontakta:

Anna Cohen, External Affairs manager, 0709-85 40 51

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.

*Jaydess är idag inte ett förstahandsval för kvinnor som inte har fött barn eftersom klinisk erfarenhet fortfarande är begränsad. Kvinnor som använder spiral ska upplysas om symptomen på, samt risken för, ektopiska graviditeter.


[1]Cristobal Ignacio, Lete Luis Ignacio, de la Viuda Esther, Perulero Nuria, Arbat Agnes, Canals Ignasi, One year quality of life measured with SEC-QoL in levonorgestrel 52 mg IUS users, Contraception (2016), doi: 10.1016/j.contraception.2015.12.014

[2] COOL-studien som presenterades på ASRM okt 2014 med 304 kvinnor från åtta länder

Ämnen


Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2014 hade Bayer cirka 119 000 anställda, en omsättning på 42,2 miljarder euro och investerade 3,6 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna