Gå direkt till innehåll
Ny behandling av lymfom är godkänd

Pressmeddelande -

Ny behandling av lymfom är godkänd

- Lymfomläkemedlet Zevalin har godkänts för ny indikation av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA. Beslutet innebär att Zevalin kommer att kunna ges som konsolidering till de patienter med follikulärt non-Hodgkin lymfom som svarat på den inledande induktionsbehandlingen i första linjens terapi.

Till grund för beslutet ligger den multinationella fas III-studien FIT (First line Indolent Trial). I studien gavs - efter inledande cytostatikabehandling - en konsoliderande behandling med Zevalin, som är en så kallad målsökande strålbehandling med en radioaktiv isotop kopplad till en antikropp. Traditionellt behandlas utbrett follikulärt lymfom med cytostatika.

Med denna konsoliderande behandling har man i studien visat att man kan förlänga mediantiden till försämring eller återfall med 37 månader, jämfört med 13 månader i kontrollgruppen.

Optimering av tidig behandling
- Det är utmärkt att Zevalin har blivit godkänt enligt förslaget. Läkemedlet kan bli ett viktigt verktyg för att uppnå god behandlingseffekt även vid tidig behandling av patienter med follikulärt lymfom. Zevalin har i den nu presenterade studien visat att man kan förbättra den tidiga behandlingen av dessa patienter. Behandlingen är också väl tolererad, säger Martin Erlanson, överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Om non-Hodgkin lymfom
Follikulärt lymfom kan inte botas med standardbehandling. Trots att behandling med cytostatika och strålbehandling är effektivt så brukar sjukdomen återkomma.

I Sverige insjuknar varje år cirka 200 personer i follikulärt lymfom och enligt Socialstyrelsen lever cirka 10 000 patienter med non-Hodgkin lymfom (NHL) i Sverige. Globalt sett dör varje år omkring 360 000 människor i NHL.

Beslutet innebär att den nya indikationen för Zevalin nu är godkänd inom hela EU.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Björlin, Communication Officer
Bayer Schering Pharma
Tfn: +46 8 580 223 91
e-post: anna.bjoerlin@bayerhealthcare.com

Bayer Schering Pharma är ett ledande, världsomspännande läkemedelsföretag inom specialistbehandlingar. Forsknings- och affärsverksamheten inriktas på områdena, Oncology, Hematology/Cardiology, Women's Healthcare, Primary Care, Specialized Therapeutics och Diagnostic Imaging. Med sina innovativa produkter siktar Bayer Schering Pharma på att inta en ledande ställning på marknader för specialistbehandling. Bayer Schering Pharma strävar efter att med hjälp av nyskapande idéer förbättra människors livskvalitet och bidra till medicinska framsteg.

I de skandinaviska länderna ingår Bayer Schering Pharma i Bayer Norden, som är en regional enhet i den internationella koncernen Bayer AG. Bayer Norden omfattar Danmark, Sverige, Norge och Island samt Estland, Lettland och Litauen. Vi har 475 anställda samt en nettoomsättning på 731 miljoner euro och ett rörelseresultat på 15,8 miljoner euro (2006).

Bayer Schering Pharmas huvudkontor ligger i Berlin. Det skandinaviska huvudkontoret ligger i Stockholm. Under 2006 uppgick den totala omsättningen till över 10 miljarder euro globalt, och totalt investerades 1,4 miljarder euro i forskning och utveckling. Bayer Schering Pharma är bland de tio främsta specialiserade läkemedelsföretagen i världen. Företaget är i dag marknadsledande inom hormonbaserade preventivmedel och är bland de främsta aktörerna på områdena multipel skleros, hematologi och kardiologi samt onkologi och bilddiagnostik.

Forward-Looking Statements
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer's public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

 

Ämnen

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Relaterat innehåll

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany