Gå direkt till innehåll
Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Pressmeddelande -

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

I en studie med Rivaroxaban 10 mg och 20 mg jämfört med ASA100 mg visar det sig att båda rivaroxaban-behandlingarna var bättre på att skydda mot ny blodpropp samtidigt som blödningarna var på jämförbar nivå. Dessa kliniska data presenterades idag på ACC17 och i New England Journal of Medicin.

Stockholm den 18 mars 2017
– Idag presenterade Bayer och partnern Janssen Pharmaceuticals nya resultat från EINSTEIN CHOICE-studien. De visar att både 10 mg och 20 mg daglig dos av den orala Faktor Xa hämmaren rivaroxaban (Xarelto) signifikant minskar risken för återinsjuknande i blodpropp jämfört med 100 mg daglig dos ASA hos patienter som tidigare genomgått 6 – 12 månaders behandling med antikoagulantia för lungemboli eller djup ventrombos. Patienter med ett tydligt behov av fortsatt behandling med antikoagulantia efter de inledande 6 – 12 månaderna ingick inte I studien, då målet var att studera de patienter där behandlande läkare var osäker på behovet av fortsatt antikoagulationsbehandling.

Den relativa risken minskar med 74 procent respektive 66 procent för rivaroxaban 10 mg och 20 mg dagligen jämfört med 100 mg ASA dagligen. Båda rivaroxaban-doserna visade jämförbara blödningsmönster i nivå med ASA.

Resultaten från EINSTEIN CHOICE-studien presenterades idag vid American College of Cardiologys (ACC) 66e årliga vetenskapliga symposium. Studien publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine. Resultaten har skickats till EMA och delges andra hälsomyndigheter under våren.

-Studien är ett genombrott för Xarelto bland dessa patientgrupper. Risken för att drabbas av en ny blodpropp efter avslutad behandling är tyvärr hög. Den aktuella studien visar att förlängd, förebyggande behandling med Xarelto i såväl standarddos som reducerad dos minskar risken för återinsjuknande i blodpropp avseevärt jämfört med ASA, utan att öka blödningsrisken, säger Docent Peter Båvenholm, medicinsk expert på Bayer Sverige.

EINSTEIN CHOICE omfattade totalt 3 396 slumpvis utvalda patienter i 31 länder. Huvudprövare för studien i Sverige är Henry Eriksson, docent och överläkare vid medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Claesson, Communication Manager, 073-305 87 95

Peter Båvenholm, medicinskt ansvarig, 073-209 63 55

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 115 000 anställdaoch en omsättning på 46,8 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,7 miljarder euro. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kontakter

Edvard Agrell

Presskontakt Corporate Public Affairs Manager, Bayer AB Sverige 070-445 74 78

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany