Pressmeddelande -

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i Anderstorp

Bergman & Beving har förvärvat 100% av aktierna i Regson AB (Regson). Regson är tillsam­mans med sitt dotterbolag Lindahls Järnhandel AB en av de största återförsäljarna av verktyg, maskiner och industriförnödenheter till industri och förvaltning i Anderstorp med omnejd. Genom förvärvet förstärks Bergman & Bevings och tools-kedjans marknadsposition i södra Sverige ytterligare. Regson omsätter cirka 54 MSEK per år och har 25 anställda. Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Regson upp­skattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 48 MSEK. Tillträde skedde den 3 april 2006, i samband med att avtal om aktieöverlåtelse undertecknades. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 4 april 2006 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30 Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40 B&B förvärvar industriåterförsäljare Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 5,2 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 000 anställda. Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser. Bergman & Beving AB (publ) Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se SE556034859001

Ämnen

  • Företagande